R2D2 Gripper از محرکهای خطی Firgelli استفاده می کند

ربات های جنگ ستارگان مقدار زیادی دارند محرک های خطی و موتورهایی که باعث می شوند آنها به شکلی که ما در فیلم ها می بینیم حرکت کنند و گیرنده ها یکی از سخت ترین ها برای فیلم ها بودند زیرا بسیار کوچک هستند. این امر به ویژه در R2D2 که در حال حاضر یک ربات کوچک است و Gripper حتی کوچکتر نیز چالش برانگیز است. برای همین تیم لوکاس به ما مراجعه کرد محرک های میکرو خطی. در اینجا شما می توانید در فیلم گیرنده در حال کار را ببینید. فقط از یک محرک طولانی تر در دستگاه پریسکوپ نیز همین محرک ها استفاده شد

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.