چگونه به رها کردن بالابر تلویزیون در زیر یک ساعت برای زیر $400

ما به شما نشان می دهد گام به گام -- دقیقا چگونه به رها کردن بالابر تلویزیون در زیر یک ساعت و برای زیر 400 دلار است. ما با استفاده از یک کابینت آشپزخانه استاندارد است که بالاتر از سینک و تبدیل آن را به افت بالابر تلویزیون به طوری که هنگامی که شما تمیز کردن ظروف شما همچنین می توانید تلویزیون تماشا کنید. هنگامی که شما انجام می شود به سادگی دکمه را فشار دهید و تلویزیون را از راه بالا خواهد برد. تمام قطعات را می توان از خریداری FirgelliAuto.com و اونا کل بسته رو به عنوان يه کيت برات ميفروشن کیت در مقیاس قادر به بیش از حد، قادر به استفاده از تلویزیون بزرگتر و یا چیزهای دیگر شما ممکن است بخواهید به رها کردن از سقف یا کابینت است.

Share This Article

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.