پنج مزیت محرک های الکترومکانیکی

طبق مقاله اخیر در طراحی ماشین محرکهای الکترومکانیکی در بین صنایع مختلف در حال افزایش محبوبیت هستند. اگرچه همیشه کاربردهای مناسب تری برای محرک های پنوماتیک یا هیدرولیکی وجود دارد ، اما مزایای محرک های خطی الکتریکی توزین نمونه های مشابه آنها است.

 محرک الکترومکانیکی

در اینجا پنج مزیت محرک های الکترومکانیکی آورده شده است:

دقت، درستی: محرک های الکتریکی بالاترین موقعیت کنترل دقیق را ارائه می دهند. عملکرد آنها بی صدا ، روان و قابل تکرار است.

 

کنترل: محرک های الکتریکی کنترل کامل پروفیل های حرکت را فراهم می کنند و می توانند شامل رمزگذارها برای کنترل سرعت ، موقعیت ، گشتاور و نیروی وارد شده باشند.

 

مناسب طبیعی برای اینترنت اشیا: محرکهای الکتریکی می توانند به سرعت شبکه و برنامه ریزی مجدد شوند. آنها بازخورد فوری برای تشخیص و نگهداری ارائه می دهند.

 

QUIET: محرک های الکتریکی ساکت تر از محرک های پنوماتیک و هیدرولیکی هستند.

 

به طور دوستانه از نظر محیطی: زیرا هیچ نشتی از مایعات وجود ندارد محرک های الکتریکی خطری برای محیط زیست ندارند. محرک های الکتریکی از نظر انرژی صرفه جویی بیشتری دارند زیرا فقط هنگام حرکت از برق استفاده می کنند.

اگر در مورد مزایای محرک های الکتریکی و نحوه استفاده از آنها در تماس با برنامه شما سالی دارید فرژلی اتوماسیون

Tags:

Share this article

محصولات ویژه

Premium Linear Actuators
محرک های خطی ممتاز In Stock
From $136.95USD

برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.