مشتریان Metal Art که با رویکرد باز می شود

ما دوست داریم برخی از پروژه هایی را که به نظر ما متفاوت است به اشتراک بگذاریم. این مشتری از محرک صنعتی خطی Firgelli Heavy Duty استفاده کرده است (https://www.firgelliauto.com/collecti...) و سپس همراه با یک سنسور مجاورت خریداری شده از وب سایت رباتیک ما (https://www.FirgelliRobots.com) این اجازه می دهد تا هنگامی که شخصی به اثر نزدیک می شود ، به طور خودکار باز شود. سنسور Proximity یک سیستم بسیار ساده است ، ما به راحتی از آن برای کنترل یک رله استفاده می کنیم که به راحتی محرک Linear را روشن می کند.

(https://www.firgellirobots.com/pages/sensors

 

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.