Bánh xe sprocket nhựa và Track Kit

   Bánh xe sprocket nhựa và Track Kit

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Hobbyists có thể phát triển một cơ sở thu thập thông tin bằng cách sử dụng khung cấu trúc riêng của họ với sự giúp đỡ của các bánh xe sprocket và theo dõi cao su chúng tôi cung cấp. Cơ sở thu thập dữ liệu bộ đầy đủ này có sẵn trong phần cơ sở robot của chúng tôi.

   Bộ này bao gồm bánh xe sprocket, bộ điều hợp trung tâm bánh xe, theo dõi cao su, ốc vít và các loại hạt. Tất cả các bộ phận quan trọng được làm bằng nhựa. Bằng cách đặt tất cả các bộ phận lại với nhau, những người có sở thích có thể phát triển một cơ sở thu thập dữ liệu robot. Chiều dài theo dõi cao su có thể điều chỉnh theo nhu cầu.

   Lỗ 4mm đường kính