Nhận xét

Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của chúng tôi. Firgelli xuất hiện từ năm 2002. Tên Thương hiệu được phát minh bởi Người sáng lập Robbie Dickson của chúng tôi, người đã thiết kế và sản xuất Thiết bị truyền động tuyến tính đầu tiên được bán trực tuyến và cung cấp cho công chúng.

Firgelli đánh giá

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.