Nhận xét

Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của chúng tôi. Firgelli xuất hiện từ năm 2002. Tên Thương hiệu được phát minh bởi Người sáng lập Robbie Dickson của chúng tôi, người đã thiết kế và sản xuất Thiết bị truyền động tuyến tính đầu tiên được bán trực tuyến và cung cấp cho công chúng.

Firgelli đánh giá

Bạn cần trợ giúp tìm thiết bị truyền động phù hợp?

Chúng tôi thiết kế chính xác và sản xuất các sản phẩm của chúng tôi để bạn có được giá cả nhà sản xuất trực tiếp. Chúng tôi cung cấp vận chuyển cùng ngày và hỗ trợ khách hàng am hiểu. Hãy thử sử dụng Máy tính truyền động của chúng tôi để nhận trợ giúp chọn thiết bị truyền động phù hợp cho ứng dụng của bạn.