Home / Tube Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính ống

collection-banner
12v Linear Actuators
Dòng đạn 23 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 1–12 lb's
$160.00USD
Bullet Series 35 Cal. Linear Actuators
Dòng Đạn 36 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 12–270 lb's
From $169.00USD
12v  Linear Actuators
Dòng Đạn 36 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 6–24 lb's
$185.00USD
Các Bộ truyền động Tuyến tính dạng ống này đều có Động cơ và hộp số thẳng hàng với Trục Bộ truyền động, có nghĩa là chúng hoàn toàn đối xứng và kết quả là trông đẹp hơn. Các Bộ truyền động này có thể phù hợp hơn cho các Ứng dụng mà Bộ truyền động được nhìn thấy và bạn muốn có một diện mạo đẹp hơn.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project