Home / Toggle Switches

Chuyển đổi công tắc

Home / Toggle Switches

Chuyển đổi công tắc

Làm thế nào để bạn điều khiển một thiết bị truyền động?

Để điều khiển bất kỳ Bộ truyền động hoặc động cơ nào, bạn sẽ cần một số loại công tắc hoặc bộ điều khiển. Có 2 loại công tắc cơ bản mà bạn có thể sử dụng cho Thiết bị truyền động hoặc động cơ và đó là công tắc Loại duy trì hoặc Tạm thời. Tất cả các công tắc hoặc cần điều khiển của chúng tôi hoặc một hoặc loại công tắc khác. Tạm thời có nghĩa là công tắc tự động quay trở lại vị trí giữa (tắt) khi bạn buông công tắc và Duy trì có nghĩa là nút sẽ ở vị trí khi bạn nhấn công tắc.