Home / Small Actuators

Bộ truyền động nhỏ

Home / Small Actuators

Bộ truyền động nhỏ

Xin lỗi, không có sản phẩm nào trong bộ sưu tập này


Đang tìm kiếm một bộ truyền động tuyến tính nhỏ hơn những gì Firgelli Auto mang theo, hãy xemThiết bị chuyển động Actuonix, trước đây được gọi là Firgelli Technologies Inc. Actuonix là một công ty riêng biệt với Firgelli Auto chuyên về phân khúc nhỏ hơn của thị trường và sản xuất thiết bị truyền động cho tất cả các loại ứng dụng có không gian hạn chế.

Nếu bạn có thiết bị truyền động có số bộ phận bắt đầu bằng 'L12', 'PQ12', 'L16' hoặc 'P16 "thì đây là kiểu Actuonix và bạn nên liên hệ với họ để được bán hàng và hỗ trợ tạisales@actuonix.com 1-888-225-9198.