Home / Motors
collection-banner
Động cơ bánh răng điện của chúng tôi có nhiều loại từ động cơ Micro nhỏ có đường kính 6mm đến động cơ bánh răng sâu lớn hơn. Các động cơ Micro này chạy trên 12vdc và phù hợp với thiết bị điện tử tiêu dùng và Robot vi mô và sử dụng hộp số hành tinh. Động cơ bánh răng điện lớn hơn của chúng tôi phù hợp với các loại ứng dụng nâng hạng nặng.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project