Home / Motors

Động cơ bánh răng - Động cơ siêu nhỏ - Động cơ bánh răng giun - Động cơ điện

Home / Motors

Động cơ bánh răng - Động cơ siêu nhỏ - Động cơ bánh răng giun - Động cơ điện

Động cơ điện 12vdc 6KG-CM 24RPM
Động cơ điện 12vdc 6KG-CM 24RPM Out of Stock
$30.00USD Sold Out
FA-GM6-3V-25 Micro Motor Mini Motor
FA-GM6-3V-25 Micro Motor Mini Motor Out of Stock
$11.95USD Sold Out
MB7 Micro Motor Bracket
Giá đỡ động cơ siêu nhỏ MB7 In Stock
On Sale $3.00USD
Micro Gear Motor
Động cơ bánh răng siêu nhỏ In Stock
On Sale $14.99USD
Động cơ bánh răng điện của chúng tôi có nhiều loại từ động cơ Micro nhỏ có đường kính 6mm đến động cơ bánh răng sâu lớn hơn. Các động cơ Micro này chạy trên 12vdc và phù hợp với thiết bị điện tử tiêu dùng và Robot vi mô và sử dụng hộp số hành tinh. Động cơ bánh răng điện lớn hơn của chúng tôi phù hợp với các loại ứng dụng nâng hạng nặng.