Home / Mini Actuators

Bộ truyền động tuyến tính nhỏ

Home / Mini Actuators

Bộ truyền động tuyến tính nhỏ

Thiết bị truyền động mini nhỏ nhất của chúng tôi là dòng Bullet. Đây là những thiết bị truyền động tuyến tính nhỏ yên tĩnh, mạnh mẽ cung cấp xếp hạng IP67 có nghĩa là chúng có thể được sử dụng bên ngoài và trong môi trường nước. Các thiết bị truyền động mini này chỉ dia 1 " (25,4mm) để chúng có thể được sử dụng ở những vị trí rời rạc. Chúng tôi cung cấp giá đỡ lắp đặt và hệ thống điều khiển cho các thiết bị truyền động này để bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn có dây hoặc không dây đối với chúng.

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của Bộ truyền động Tuyến tínhbấm vào đây.  Hãy thử của chúng tôi Máy tính lực truyền động tuyến tính để xác định bạn cần bao nhiêu lực lượng