Home / Linear Potentiometers
collection-banner
Chiết áp tuyến tính để điều khiển vị trí hoặc chỉ là Phản hồi của Bộ truyền động hoặc các thiết bị của bạn. Các đơn vị nhỏ gọn này có độ chính xác và tuyến tính đáng kinh ngạc với các nét vẽ dài đến 50 ".

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project