Home / Deluxe Rod Linear Actuators

Thiết bị truyền động tuyến tính Deluxe Rod

Home / Deluxe Rod Linear Actuators

Thiết bị truyền động tuyến tính Deluxe Rod

Dòng thiết bị truyền động Deluxe Rod chứa thiết bị truyền động chất lượng cao hoàn hảo cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống chịu thời tiết. Tất cả các động cơ Deluxe của chúng tôi có xếp hạng IP là 66 có nghĩa là chúng có khả năng chống nước và bụi. Vui lòng xem các trang sản phẩm riêng lẻ để biết thêm thông tin về các đơn vị rất linh hoạt này.