Home / 5 To 10

5 inch đến 10 inch

Home / 5 To 10

5 inch đến 10 inch

Bộ truyền động tuyến tính của Firgelli Automations có nhiều độ dài hành trình khác nhau. Trong thể loại này, các đường ray điện đều có chiều dài hành trình từ 5 đến 10 inch.