Home / 12v Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính 12V

collection-banner
12v Linear Actuators
Dòng đạn 23 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 1–12 lb's
$160.00USD
Bullet Series 35 Cal. IP67 Rating Linear Actuators
Dòng Đạn 36 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 12–270 lb's
From $169.00USD
12v  Linear Actuators
Dòng Đạn 36 Cal. Bộ truyền động tuyến tính In Stock
  • Force 6–24 lb's
$185.00USD
Deluxe Rod Actuators
Bộ truyền động thanh Deluxe In Stock
From $159.99USD
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P In Stock
On Sale $8.80USD
MB6-P Linear Actuator Bracket
Khung MB6 In Stock
$9.75USD
MB-PB Premium Base Mounting Bracket
Giá đỡ cơ sở In Stock
$8.65USD

Các thiết bị truyền động này cung cấp đầu vào DC 12V. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của Bộ truyền động tuyến tính hoặc bên trong bộ truyền động tuyến tính trông như thế nào bấm vào đây.