Home / 12v Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính 12V

Home / 12v Linear Actuators

Bộ truyền động tuyến tính 12V

Bộ truyền động thanh Deluxe
Bộ truyền động thanh Deluxe In Stock
From $149.99USD
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P
Giá đỡ lắp đặt cao cấp MB1-P In Stock
On Sale $8.00USD
MB6-P Linear Actuator Bracket
Khung MB6 In Stock
$9.75USD
MB-PB Premium Base Mounting Bracket
Giá đỡ cơ sở In Stock
$7.50USD

Các thiết bị truyền động này cung cấp đầu vào DC 12V. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách hoạt động của Bộ truyền động tuyến tính hoặc bên trong bộ truyền động tuyến tính trông như thế nào bấm vào đây.