کنترل از راه دور جهانی

   کنترل از راه دور جهانی

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   این ریموت تلویزیون جهانی Firgelli Automations است که می تواند تلویزیون و همچنین محرک لیفت ، موتور چرخان و سایر دستگاه های رسانه ای را کنترل کند. برنامه ریزی و استفاده از آن آسان است.

   Customer Product Reviews

   برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

   ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.