گرد پلاستیک مسکن جهنده کیت سیم

   گرد پلاستیک مسکن جهنده کیت سیم

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این سیم های جهنده نر تا نر بدون فروش (کابل) با مسکن پلاستیکی گرد شکل و انواع طول های مختلف ساخته می شوند. آنها در بسته نرم افزاری از 75 بسته بندی شده و عملی در پروژه های تخته نان. با دوام و آسان برای استفاده

   طول

   • 100mm 55pcs / 140mm 10pcs / 180mm 5pcs / 230mm 5pcs
   • ( 4''55pcs/ 5.6''10pcs/ 7.1''5pcs/9''5pcs )