کلیدهای محرک Rocker برای محرکهای خطی

کلیدهای محرک Rocker برای محرکهای خطی

USD
Model #
نوع را انتخاب کنید
Quantity
qty limit cart limit

برآورد هزینه حمل و نقل

Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

نحوه سیم کشی سوئیچ راکر

شرح

سوئیچ های محرک Rocker DPDT (Double Pole Double Throw) برای محرک های خطی و سایر موتورهای DC - گزینه لحظه ای یا پایدار

  • مدل # MAN-RS2 لحظه ای
  • مدل # MAN-RS پایداری
  • داش قابل نصب - هر طرف دارای زبانه هایی است که برای نصب نصب شده است
  • کلید سوئیچ 3 موقعیتی: فنر بالا / خاموش / پایین بارگیری می شود تا برای لحظه ای به حالت خاموش برگردد یا برای پایداری در موقعیت باقی بماند.
  • سوئیچ را فشار داده و برای جهتی که می خواهید نگه دارید ، محرک در موقعیت حرکت کامل متوقف می شود و در صورت خرید گزینه پول ، یا هنگامی که سوئیچ را رها می کنید ، به حالت میانی / خاموش باز می شود تا به حالت میانی / خاموش برگردد یا فقط در موقعیت خود بمانید اگر مدل پایدار را خریداری می کنید.
  • چگونه یک محرک خطی را با سوئیچ محرک کنترل می کنید؟ - برای اطلاع از این پست بلاگ را بخوانید
نقشه های فنی

نمودار سیم کشی محرک خطی

نمودار سیم کشی محرک خطی برای یک سوئیچ Rocker

نمودار سیم کشی محرک خطی برای یک سوئیچ Rocker

نمودار سیم کشی

فیلم های محصول