2 دکمه کنترل از راه دور سازگار با سیستم 4CH-RC

   2 دکمه کنترل از راه دور سازگار با سیستم 4CH-RC

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این 2 دکمه از راه دور از راه دور با سیستم های کنترل از راه دور 4CH-RC ما به عنوان دو سیستم کانال کار می کنند.

   این FOB می تواند با ارائه 2 دکمه برای کنترل حرکت 1 محرک بالا و پایین ، به ساده نگه داشتن کارها کمک کند. توجه: خروجی دوم 4CH-RC با این ریموت قابل کنترل نیست. 

   *این بسته شامل دو FOB است.

   Frequently Bought Together

   Total Price: