پلاستیک چرخ Sprocket و کیت آهنگ

   پلاستیک چرخ Sprocket و کیت آهنگ

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   سرگرمی ها می توانند با استفاده از قاب های ساختار خود با کمک چرخ های اسپراکت و ریل های لاستیکی که عرضه می کنیم، یک پایه خزنده را توسعه دهند. این پایه خزنده مجموعه کامل در بخش پایه رباتیک ما در دسترس است.

   این کیت شامل چرخ های اسپراکت، آداپتورهای هاب چرخ، آهنگ لاستیکی، پیچ و آجیل است. تمام قسمت های کلیدی از پلاستیک ساخته شده اند. با کنار هم قرار دادن تمام قطعات، سرگرمی ها می توانند یک پایگاه خزنده رباتیک را توسعه دهند. طول مسیر لاستیکی با توجه به نیاز قابل تنظیم است.

   4mm سوراخ در قطر