چرخ چرخ و پلاستیکی پلاستیکی

   چرخ چرخ و پلاستیکی پلاستیکی

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   سرگرمی ها می توانند با استفاده از قاب های ساختار خود با کمک چرخ های چرخشی و آهنگ های لاستیکی که ما از آنها تهیه می کنیم ، یک پایه خزنده ایجاد کنند. این پایه کامل خزنده در بخش پایه رباتیک ما موجود است. 

   آهنگ: 14 ¼ "(361.95 میلی متر) Long X 1 3/16" (30.1625mm) عرض (25 بخش ، 24 میله)

   این کیت از چرخ های چرخ دستی ، آداپتورهای توپی چرخ ، آهنگ های لاستیکی ، پیچ و آجیل تشکیل شده است. تمام قطعات کلیدی از پلاستیک ساخته شده است. با قرار دادن تمام قسمت ها ، سرگرمی ها می توانند یک پایگاه خزنده رباتیک ایجاد کنند. طول مسیر لاستیکی با توجه به نیاز قابل تنظیم است.

   سوراخ 4 میلی متری قطر

   Frequently Bought Together

   Total Price: