پلاستیک تک مرحله خار دنده M: 0.3 دندان: 48

   پلاستیک تک مرحله خار دنده M: 0.3 دندان: 48

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   بسته شامل موارد زیر است: 1 x 48 دنده دندان + 1 x 9 دنده دندان

   این دنده پلاستیکی خاص برای محصولات RC در بازار ساخته شده است. به عنوان بخش جایگزینی عمل می کند و برای پروژه های مکانیکی توسط سرگرمی ها مورد استفاده قرار می گیرد. شامل مینی 9 دندان دنده خار را به یک مجموعه است.

   مشخصات

   • مواد: نایلون
   • ماژول: 0.3
   • دندان ها: 48
   • OD: 14.5mm
   • قطر بور: 0.95 (تطبیق با شفت 1.0mm به قطر)
   • دزدی دیسک دنده: 1.5mm