اتصالات میکرو شافت - شناسه: 2/3 / 3.17 / 4/5 میلی متر

   اتصالات میکرو شافت - شناسه: 2/3 / 3.17 / 4/5 میلی متر

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این کوپلینگ ها که از برنج ساخته شده اند ، معمولاً برای تبدیل شافت خروجی موتور میکرو DC استفاده می شوند. این خط کامل 17 قطر داخلی مختلف را پوشش می دهد.

   بسته شامل:

   • 1 جفت
   • 1 عدد پیچ
   • 1 مینی آچار شش گوش

   اندازه گیری ها:

   OD: 9 میلی متر در لیتر: 20 میلی متر در پیچ - M3