براکت MB8

   براکت MB8

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   براکت MB8 برای استفاده با محرک های خطی با سرعت بالا ما است. آنها دارای یک طراحی قوی برای پشتیبانی از محرک های با سرعت بالا هستند ، آنها در هر دو انتهای محرک ها قرار می گیرند و برای انتشار سریع با پین صلیب همراه می شوند. این براکت ها می توانند تا 3000 پوند نیرو را تحمل کنند. شامل 2 براکت و پین متقاطع در هر بسته است. این براکت ها به محرک ها اجازه می دهند 180 درجه چرخانده شوند و برای مقاومت در برابر زنگ زدند.

   بارگیری مدل سه بعدی (.step)

   Frequently Bought Together

   Total Price: