براکت نصب کننده MB50C

   براکت نصب کننده MB50C

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   این براکت ها با Bullet Series 50 Cal ما استفاده می شود. فقط محرک خطی.

   براکت نصب MB50C به Bullet 50 Cal اجازه می دهد. محرک های خطی که از بدنه نصب می شوند ، ارائه دهنده انعطاف پذیری در کاربردها. براکت نصب به راحتی روی بدنه محرک سر می خورد و توسط دو پیچ محکم می شود.

   هر سفارش همراه با یک براکت MB50C و همچنین پیچ و مهره های مورد نیاز برای محکم کردن واحد است. ساخته شده از آهن

   نقشه های فنی

   Customer Reviews

   Based on 1 review Write a review

   برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

   ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.