براکت ام بی۱۴

   براکت ام بی۱۴

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   براکت های طراحی شده برای استفاده با سری گلوله مینی Actuators. شامل دو پرانتز برای نصب هر دو انتهای عمل کننده است.

   3D دانلود مدل (. STEP)

   برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

   ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.