هاب موتور درایو چرخ دنده برای شافت های 3 میلی متری Dia

   هاب موتور درایو چرخ دنده برای شافت های 3 میلی متری Dia

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   میکرو موتور کوچک Gear Motor Drive Hub برای موتورهای دنده 3 میلی متری Dia Shaft برای اتصال آیتم ها به آنها طراحی شده است.

   Customer Product Reviews