کرومد گودی دارنده برای LEDs از طریق سوراخ - 3mm

   کرومد گودی دارنده برای LEDs از طریق سوراخ - 3mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   شامل: بسته 25 قطعه

   این دارندگان گودی برای LEDs استاندارد از طریق سوراخ ساخته شده است تا بر روی یک هیئت مدیره برای پروژه های الکترونیکی نصب شده است. هر مجموعه همراه با مهره بسته، وشر قفل و فنجان پلاستیکی است. با LEDs به خوبی محافظت می شود، کار به طور حرفه ای انجام می شود نگاه کنید.

   مواد: برنج کروم

   برنامه: کلاه پهن سبک LEDs توسط 3mm در قطر

   اندازه گیری:

   چراغ L1(mm) L2(mm) d1(mm) d2(mm) d3(mm)
   3MM 3.9 8 5.7 6.3 7.6