کرومد گودی دارنده برای LEDs از طریق سوراخ - 3mm

   کرومد گودی دارنده برای LEDs از طریق سوراخ - 3mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Add Warranty Plus +8%

   Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

   Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   شامل: بسته 25 قطعه

   این دارندگان گودی برای LEDs استاندارد از طریق سوراخ ساخته شده است تا بر روی یک هیئت مدیره برای پروژه های الکترونیکی نصب شده است. هر مجموعه همراه با مهره بسته، وشر قفل و فنجان پلاستیکی است. با LEDs به خوبی محافظت می شود، کار به طور حرفه ای انجام می شود نگاه کنید.

   مواد: برنج کروم

   برنامه: کلاه پهن سبک LEDs توسط 3mm در قطر

   اندازه گیری:

   چراغ L1(mm) L2(mm) d1(mm) d2(mm) d3(mm)
   3MM 3.9 8 5.7 6.3 7.6