هدر انباشته فراری / بدون شک / دو ردیف / زمین: 2.54mm

   هدر انباشته فراری / بدون شک / دو ردیف / زمین: 2.54mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Add Warranty Plus +8%

   Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

   Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Shipping Cost Estimator

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این هدر نر انباشته نشده با ۲ در ۴۰ پین مستقیم ساخته شده است. با توجه به نیازهای واقعی قابل شکستن است. معمولاً به عنوان یک کانکتور کم هزینه استفاده می شود.

   فاصله آن 2.54mm باعث می شود آن را آسان برای استفاده بر روی تخته نان ما و نمونه اولیه PCBs.

   These سنجاق سرصفحه طلا اندود با خیلی great conductivity. سرگرمی لوve به استفاده از آنها

   ویژگی

   • امتیاز فعلی: 3A
   • مقاومت در برابر تماس: 20 ohm
   • مقاومت در برابر ولتاژ: 500V
   • مواد مسکن: ترموبلاستی سیاه(UL 94V-0)
   • ها : فسفر برنز (طلا اندود)
   • نیروی درج: 12lb(53.4N)max.
   • نیروی حفظ و نگهداری: 25lb(1.11N)دقیقه.

   A(stack height)=0.4"(10.16mm) / B(tail length)=0.087"(2.2mm) / C(post length)=0.817"(20.75mm)

   Frequently Bought Together

   Total Price: