سروو آنالوگ 17/19 گرم - گشتاور استال: 4.8 ولت / 6.0 ولت 2.5 / 3.0 کیلوگرم سانتی متر

   سروو آنالوگ 17/19 گرم - گشتاور استال: 4.8 ولت / 6.0 ولت 2.5 / 3.0 کیلوگرم سانتی متر

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این سروو که در اصل توسط یکی از تولیدکنندگان پیشرو سروو در جهان ارائه می شود ، دارای دنده های پلاستیکی است. لطفاً پارامتر فنی دقیق را در زیر بررسی کنید. بازوهای سروو اضافی گنجانده شده است.