نظرات مشتری

ما به مشتریان خود اهمیت می دهیم. Firgelli از سال 2002 وجود داشته است. نام تجاری توسط بنیانگذار ما رابی دیکسون اختراع شد که اولین محرک های خطی را که تاکنون به صورت آنلاین فروخته و در دسترس عموم قرار گرفته بود ، طراحی و تولید کرد.

Firgelli بررسی می کند

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.