Home / Pop Up Tv Lifts

آسانسورهای تلویزیون موتوری - بالابرهای تلویزیونی پنهان و کشویی پنهان

Home / Pop Up Tv Lifts

آسانسورهای تلویزیون موتوری - بالابرهای تلویزیونی پنهان و کشویی پنهان

خط آسانسورهای تلویزیونی ما دقیقاً ساخته شده اند و برای ماندگاری ساخته شده اند و بسیار ساکت هستند. آنها UL شناخته شده اند و از آنجا که ما تولید کننده هستیم به این معنی است که شما مستقیماً قیمت گذاری تولیدکنندگان را دریافت می کنید. قیمت های ما را با قیمت های دیگر مقایسه کنید و تضمین می کنیم نمی توانیم مورد ضرب و شتم قرار بگیریم. ما در بالابرهای خود از هیچ مسیر ، چرخ دنده یا قیچی یا کابل در معرض نور استفاده می کنیم و هر مدل با ارائه یک ضمانت عالی و همچنین پشتیبانی از تلفن در طول زندگی ، از حفاظت کامل برخوردار است. فناوری کارآمد ستون آسانسور ما بسیار برتر از مکانیزم قیچی یا بالابر محرک ، آسانسور رک و پینیون است که دارای پیچیدگی بیش از حد هستند ، قابلیت اطمینان ضعیف و پر سر و صدا را ارائه می دهند. آسانسورهای ما می توانند تلویزیون های بزرگ تا 36 "بلند (تقریباً 80" تلویزیون و وزن تا 200 پوند) و بالابرهای کشویی تلویزیون می توانند تلویزیون های شما را به اندازه 120 "کاهش دهند.