Home / Mini Track Actuators
collection-banner
مینی آهنگ Actuators ما ارائه می دهد قدرت در پاکت جمع و جور. در این طراحی ما در زمان آنچه که ما از عملگرهای آهنگ بزرگتر ما آموخته به آنها را کوچکتر. آنها هنوز هم دقیق مهندسی مانند تمام عملگرهای مسیر بزرگتر ما، اما در یک بسته کوچکتر است. این واحدها ایده آل برای برنامه های کاربردی که در آن فضا محدود است و یا شما نمی خواهید یک عمل کننده سبک میله.  ساخته شده برای آخرین بار و ما ارائه بزرگترین موجودی، همه آماده به کشتی همان روز به شما. آنها UL به رسمیت شناخته شده و از آنجا که ما تولید کننده، این بدان معنی است که شما تولید کنندگان مستقیم قیمت گذاری. قیمت های مان را با دیگران مقایسه کنید و تضمین می کنیم که نمی توان در براکت با کیفیت مان کتک خورد.

Top Grade Quality

Our products are tested rigorously to provide you with a reliable care-free experience

Lifetime Customer Support

We provide first class service with our friendly and helpful staff who can help you achieve quick and simple solutions for your project