Home / Mini Actuators

محرک های مینی خطی

گلوله سری 23 کال خطی Actuators
گلوله سری 23 کال خطی Actuators In Stock
  • Force 1–12 lb
$160.00USD
36 کال. خطی Actuators
36 کال. خطی Actuators In Stock
  • Force 6–24 lb
$185.00USD

کوچکترین مینی Actuators ما سری گلوله هستند. این آرام، قدرتمند کوچک Actuators خطی است که ارائه رتبه IP67 به این معنی که آنها می تواند در خارج و در محیط های آب استفاده می شود. این مینی Actuators تنها 1" (25.4mm) دیا به طوری که آنها را می توان در مکان های گسسته استفاده می شود. ما ارائه نصب پرانتز و سیستم های کنترل برای این Actuators بیش از حد بنابراین شما کامل سیمی و یا کنترل بی سیم بر روی آنها.

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه یک عمل کننده خطی کار می کنداینجا را کلیک کنید.  سعی کنید ما ماشین حساب نیروی عمل گر خطی برای تعیین اینکه چقدر نیرو نیاز دارید