Home / Linear Potentiometers

پتانسیومترهای خطی

Home / Linear Potentiometers

پتانسیومترهای خطی

قدرت سنج خطی برای کنترل موقعیت یا فقط بازخورد عملگر یا دستگاه های خود را. این واحدهای جمع و جور دارای دقت شگفت انگیز و خطی با سکته های مغزی تا 50" طولانی است.