Home / Deluxe Rod Linear Actuators

عمل کننده های خطی لوکس راد

Home / Deluxe Rod Linear Actuators

عمل کننده های خطی لوکس راد

Firgelli Automations Deluxe Rod Linear Actuator
لوکس راد Actuators In Stock
From $149.99USD
براکت نصب ممتاز MB1-P
براکت نصب ممتاز MB1-P In Stock
On Sale $8.00USD
MB6-P Linear Actuator Bracket
براکت MB6 In Stock
$9.75USD
MB-PB Premium Base Mounting Bracket
براکت نصب پایه In Stock
$7.50USD
لوکس راد Actuator خط شامل actuators با کیفیت بالا که مناسب برای برنامه های کاربردی که نیاز به مقاومت در برابر آب و هوا. تمام موتورهای لوکس ما دارای رتبه IP 66 به این معنی است که آنها مقاوم در برابر آب و گرد و غبار هستند. لطفا صفحات محصول فردی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این واحدهای بسیار همه کاره را ببینید.