Robotların Iklim Değişikliğini Hiç Hayal Etmediğiniz şekilde Nasıl Devrim Yaratmakta Olduğunu

robotik ' in var olan iklim çözümlerine uygulanması bizi net sıfırla hızlandırabilir

İklim değişiklerini azaltmak için, atmosfere yayılan sera gazlarının miktarını azaltmamız gerekiyor. Şu anda, dünya yılda 51 milyar ton sera gazı yayıyor ve 2030 yılına kadar bu miktarı yarıya indirip 2050 yılına kadar net bir sıfıra ulaşmamız gerekiyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri 'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin önümüzdeki on iki yıl boyunca, 400 bin rüzgar türbini ve 2,5 milyar güneş paneli inşa etmek anlamına gelen bir artış gerektirmektedir. İlerlemeyi hızlandırmak için, Enflasyon Azaltma Eylemi temiz enerji projeleri için milyarlarca dolar ayırıyor. Ancak bu tesislerin kurulumu ve bakımı çoğu zaman insan çalışanları için uygun değil.

İklim değişikliğine karşı mücadele, bugün gezegenimizin karşılaştığı en büyük güçlüklerden biri. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişinin gerekmesiyle elde edebileceğimiz tüm yardımlara ihtiyacımız olduğu açık. Bu mücadelede giderek daha önemli rol oynayan bir teknoloji robotik. Bu makalede, robotların iklim değişikleriyle mücadelede nasıl bir devrim yaratacağını, hayal bile edemeyeceksiniz.

Yenilenebilir Enerjide Robotlar:

Yenilenebilir enerji, iklim değişikliğine karşı mücadelede sahip olduğumuz en önemli araçlardan biri. Ancak rüzgar ve güneş çiftlikleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınması zorlayıcı ve maliyetli olabilir. Burası robotların geldiği yer. Yenilenebilir enerji altyapısının inşası ve bakımında yer alan birçok görevi otomatikleştirerek, robotlar maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.

örneğin, robotlar önceden kurulu temellere güneş panelleri takmak, işçileri ağır kaldırmadan serbest bırakarak ve yaralanma riskini azaltarak güneş panelleri kurmak için kullanılabilir. benzer şekilde robotlar rüzgar türbinlerinin bakımı ve onarımı için de kullanılabiliyor. bu da devam eden operasyon ve verimlilik için kritik önem bu görevler için robotlar kullanarak, yenilenebilir enerji altyapısının verimliliğini ve güvenilirliğini artırabilir, düşük karbon-ekonomik bir ekonomiye geçişin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.

Tarımda robotlar:

robotların iklim değişikliğine karşı mücadelede önemli bir etki gösterdikleri bir diğer alan ise tarım. Küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından tarım sorumludur ve robotlar tarımsal uygulamaları iyileştirerek emisyonları azaltmaya yardımcı olabilir.

Örneğin, robotlar, ürün veriminin optimize edilmesi ve atıkların azaltılması için sensörler ve diğer teknolojilerin kullanılmasını içeren hassas tarım için kullanılabiliyor. Robotlar, ekim ve hasat gibi görevler için de kullanılabiliyor, manuel işgücü ihtiyacını azaltıyor ve verimliliği arttırıyor. Tarımsal uygulamaları bu şekilde geliştirerek, emisyonları azaltabilir ve gıda sistemlerimizin sürdürülebilirliğini artırabiliriz.

Ulaşımda robotlar:

Ulaşım, sera gazı emisyonlarının diğer önemli bir kaynağıdır ve robotlar bu salınımları azaltmada giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. bunun bir örneği de ulaşım sektöründen emisyonları büyük ölçüde düşürme potansiyeliyle olan otonom elektrikli araçların geliştirilmesinin bir örneği.

Otonom elektrikli araçlar, toplu ulaşımdan lojistiye ve teslimata kadar çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. İnsan sürücüleri ihtiyacını ortadan kaldırarak, bu araçlar emisyonları azaltabilir ve verimliliği artırabilir. Buna ek olarak, rotaları optimize etmek ve sıkışıklığı azaltmak, ulaşım sektöründen emisyonları daha da azaltmak için otonom araçlar kullanılabilir.

Robot bilimciler nasıl yardım edebilir?

Robotçı olarak, robotlar için ideal uygulama olarak 3 D' nin (Dirty, donuk ve tehlikeli) görevleri olarak adlaniyorum. Ancak, gerekli ve acil başvuruların bilincinde olmamasından dolayı iklim değişikliği üzerinde çalışan bir robotçı var. Birkaç iklim robotik kurucusuyla konuştuktan sonra, robotisyenlerin iklim değişikliği çözümlerine katkıda bulunabilmenin yollarını keşfettim.

Sıfırdan yarattığım ilk robot SS MAPR ' di. Su departmanları için çok derinlikli su kalitesi verilerini toplayan bir otonom teknesiydi. Nehir kirliliğini kontrol etmek ve kirlilik kaynaklarını kontrol etmek için bu verileri kullanırlar. Altı ay boyunca zahmetli bir çalışmanın ardından SS MAPR, Pennsylvania 'daki Schuylkill Nehri 'nin altından toplanan su örnekleri ve verileri ile kızlık yolculuğunu tamamladı. Bu, prototipleme ve kodlamanın, yasal düzenleme eylemlerine daha hızlı ve daha ucuz veri erişimi ile sonuçlandığını fark ederek, benim örekoka anımdı. Çevremizi geliştirecek daha fazla robot yaratmak istiyorum.

2020 yılında Bay Area 'daki orman yangınlarına tanık olduktan sonra, iklim robotik fırsatları hakkında yazmak için Nirva Labs 'ı kurdum. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok iklim robotik kurucuları iklim teknolojisinde robotik uzmanlarının sıkıntısını dile getirdi, robotik teknolojisinin iklim sorunlarını çözme potansiyellerinin orantısız olduğunu dile getirdi. İklim değişikliğine yönelik çözümlerin çoğu robotik olmayan formlarda, ilk bakışta robotik icatların gerisine ihtiyaç duyacak şekilde zorluyor. Ancak, robot birimler bu var olan çözümlerin zaman içinde net sıfıra ulaşmak için ölçeklendirilmesine yardımcı olabilir.

Robotların iklim değişikliğinin hafifletilmesinin neden şart olduğunu anlamak için, otomotiv endüstrisine bakabiliriz. Uzun bir süre boyunca, insanlar General Motors 'a montaj hattında yardım etmek için robotik bir kolu tanıyana kadar araba üretti. Bugün, Toyota SUV düzeneği 1925 yılında Ford Model T ' ye göre yüzde 84 daha az zaman alır, hatta montaj süreci daha karmaşık olsa da. Robotlar, verimliliği artırırken, mevcut iklim çözümlerinin ölçeklenmesi açısından hayati önem kazanırken, sürekli tekrarlanan görevlerden insanları özgür kılıyor.

Yenilenebilir enerji sektörü, iklim robotik fırsatları aramak için mükemmel bir yer. Robotlar, güneş ve rüzgar çiftliklerini kurmak için iş gücü darboğazını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Bir enerji devi olan AES, güneş panellerini, insanlardan üç kat daha hızlı ve önceden kurulu temellere takan bir otomatik güneş çiftliği inşaat robotu geliştirdi. Robotlar, yüksek rüzgar şartlarının Nisan ayından Kasım ayına kadar kurulacağı açık deniz rüzgar santrali inşaatında da yardımcı oluyor. X Laboratuvarı, blade kuruluşu sırasında bir vincin sabit kalmasını, kuruluş günlerinin tüm yıl boyunca artırılması için hareket tazminatı teknolojisini geliştirdi.

Yenilenebilir enerji tesislerinin verimli olması için rutin bakımına ihtiyaç vardır. Untasma, blade incelemesini hızlandırmak için insansız hava araçlarını kullanırken, Aerones bir ip sistemi tarafından desteklenen bir insansız hava aracı geliştirirken, görev zarfını, denetlemeden temizleme, kaplama ve basit onarımlara kadar genişletir.

İklim değişikliğinin doğrudan çözümüne katkıda bulunmak için robotistler mevcut bir iklim-robotik girişimini birleştirebilir veya kendi başlarına bir başlangıç yapabilir. İklim robotlarında iklim değişiklerini etkileyebilecek pek çok teknik açıdan uygulanabilir fırsat var, ancak çözümün genel iklim üzerindeki etkisine göz kulak olmak şart. Mevcut bir iklim çözümünün yaşam döngülerini tam olarak anlamak ve otomasyonun bunu nasıl hızlandırabileceğinin belirlenmesi çok önemli.

İklim değişikliği zamanımızın en acil sorunudur.

Paris Anlaşması hedefine ulaşmak için, Robotlar mevcut yenilenebilir enerji tesislerinin bakımı konusunda da yardımcı olabilir, bu da devam eden operasyon ve verimlilikleri için kritik önem taşıyan yenilenebilir enerji tesislerinin bakımı açısından kritik önem taşıyan bir ürün. örneğin rüzgar türbinleri, insan teknisyenleri için tehlikeli ve pahalı olabilen düzenli inceleme ve onarıma ihtiyaç duyarlar. drone ve tethern drone ' lar inceleme için kullanılabiliyor, robotlar temizlik, kaplama ve basit onarımlar gibi görevler için kullanılabiliyor. rutin bakım için robotları kullanarak, yenilenebilir enerjili tesisler daha verimli ve güvenilir bir şekilde çalışabiliyor, genel enerji karışımına olan katkılarının artırılmasına yardımcı oluyor.

Yenilenebilir enerjiye ek olarak, robotların iklim değişikleri ile başa çıkabilmek için kullanılabileceği başka alanlar da var. Örneğin, küresel sera gazı emisyonlarının önemli bir kısmından sorumlu olan tarım uygulamalarını iyileştirmek için robotlar kullanılabilir. Robotlar, hassas tarım, ekim ve hasat, atıkların azaltılması ve verimliliğin artırılması gibi görevlerle yardımcı olabilir. Genel olarak, robotistlerin iklim değişikleriyle mücadeleye katkıda bulunması için çok sayıda heyecan verici fırsat bulunuyor. Mevcut iklim çözümlerini ölçeklendirecek robotlar kullanarak, verimliliği artırabilir ve maliyetleri düşürebilir, düşük karbon-karbon ekonomisine geçişi hızlandırabiliriz.

Var olan bir iklim robotik girişimine katılarak, kendi başına bir araştırma projesi başlatarak ya da sadece alandaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi kalarak, robotistlerin fark yaratabilmesinin birçok yolu vardır. Sonuç olarak, robotlar iklim değişikleriyle mücadele konusunda hem yenilikçi, hem de etkili bir şekilde devrim yapıyor. Yenilenebilir enerjiden tarıma ve ulaşıma kadar robotlar emisyonları azaltmamıza ve düşük karbondioksit ekonomisine geçmemize yardımcı oluyor. teknoloji gelişmeye devam ederken, iklim değişikliğine karşı mücadelede robotlardan bile daha büyük katkılarda bulunmayı bekleyebiliriz.
 

İklim değiştiren Acturatörleri burada kontrol et.

Burayı tıklatın
Share This Article

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.