Wat is de evolutie en geschiedenis van automatisering?

Wat is de evolutie en geschiedenis van automatisering?

De evolutie en geschiedenis van automatisering

Kan worden herleid tot de vroege 18e eeuw tijdens de eerste industriële revolutie, waar mechanisatie van productieprocessen en uitvinding van de stoommotor leidde tot het maken van de eerste geautomatiseerde machines. Hier zijn een paar belangrijke mijlpalen in de evolutie van automatisering:

 • 18e eeuw: de uitvinding van de draaiende Jenny en Power Dree Automated het proces van spinnen en weven.
 • 19e eeuw: de uitvinding van nieuwe machines zoals de Steam Hammer en Bessemer Converter verdere geavanceerde automatisering.
 • Begin 20e eeuw: Henry Ford bracht een revolutie teweeg in de massaproductie met de introductie van de assemblagelijn.
 • Midden 20e eeuw: de uitvinding van programmeerbare controllers en de ontwikkeling van elektronische en computertechnologie leidde tot grotere automatisering in de productie en andere industrieën.
 • Eind 20e eeuw: het wijdverbreide gebruik van robots in de productie en andere industrieën werd steeds vaker voor.
 • 21ste eeuw: de komst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en IoT hebben machines in staat gesteld complexere taken uit te voeren en beslissingen autonoom te nemen.

De evolutie van automatisering heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verhogen van de efficiëntie, het verlagen van de arbeidskosten en het verhogen van de productiviteit in veel industrieën. Met de voortdurende technologische vooruitgang zal automatisering in de toekomst waarschijnlijk nog vaker voorkomen.

Geschiedenis van automatisering in de productie

De geschiedenis van automatisering in de productie kan worden herleid tot de vroege 18e eeuw tijdens de eerste industriële revolutie. Op dat moment leidde de mechanisatie van productieprocessen, de uitvinding van de stoommachine en de ontwikkeling van nieuwe productietechnieken tot het maken van de eerste geautomatiseerde machines. Hier zijn een paar belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van automatisering in de productie:

 • 18e eeuw: de uitvinding van de draaiende Jenny en Power Dree Automated het proces van spinnen en weven.
 • 19e eeuw: de uitvinding van nieuwe machines zoals de Steam Hammer en Bessemer Converter verdere geavanceerde automatisering in de productie.
 • Begin 20e eeuw: Henry Ford bracht een revolutie teweeg in de massaproductie met de introductie van de assemblagelijn in het begin van de 20e eeuw. Dit verhoogde de efficiëntie en productiviteit van de productie aanzienlijk.
 • Midden 20e eeuw: de uitvinding van programmeerbare controllers en de ontwikkeling van elektronische en computertechnologie leidde tot grotere automatisering in de productie. Hierdoor konden machines worden bestuurd door computerprogramma's, waardoor het mogelijk werd om repetitieve en complexe taken te automatiseren.
 • Eind 20e eeuw: het wijdverbreide gebruik van robots in de productie werd steeds vaker voor. Deze robots waren in staat om taken uit te voeren zoals lassen, schilderen en samenstellen met hoge precisie en efficiëntie.
 • 21ste eeuw: de komst van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en IoT hebben machines in staat gesteld complexere taken uit te voeren en beslissingen autonoom te nemen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van slimme fabrieken, die zeer geautomatiseerd en verbonden zijn, en zich kunnen aanpassen aan veranderende productie -eisen.

Gedurende de geschiedenis van automatisering in de productie heeft de technologie een belangrijke rol gespeeld bij het verhogen van de efficiëntie, het verlagen van de arbeidskosten en het verhogen van de productiviteit. Met de voortdurende technologische vooruitgang zal automatisering in de toekomst waarschijnlijk nog vaker voorkomen.

Hoe had de industriële revolutie invloed op de automatisering?

De evolutie en geschiedenis van automatisering

De industriële revolutie, die in de late 18e eeuw begon, had een grote invloed op de ontwikkeling van automatisering. De mechanisatie van productieprocessen en de uitvinding van nieuwe productietechnieken verhoogde de efficiëntie en productiviteit van de productie aanzienlijk. Enkele belangrijke manieren waarop de industriële revolutie de automatisering beïnvloedt, zijn onder meer:

 • Mechanization: de uitvinding van nieuwe machines zoals de draaiende Jenny en Power Weefose automatiseerden het proces van spinnen en weven, waardoor de efficiëntie van de textielproductie aanzienlijk wordt verhoogd.
 • Krachtbronnen: de uitvinding van de stoommachine bood een nieuwe energiebron die kon worden gebruikt om machines te bedienen. Dit verhoogde de snelheid en efficiëntie van de productie aanzienlijk.
 • Assemblagelijnen: de introductie van de assemblagelijn door Henry Ford in de vroege 20e eeuw verhoogde de efficiëntie van de massaproductie aanzienlijk. Dit maakte de automatisering van repetitieve taken mogelijk en verhoogde de output van fabrieken aanzienlijk.
 • Controlesystemen: de industriële revolutie leidde tot de ontwikkeling van nieuwe besturingssystemen, zoals programmeerbare controllers, waarmee machines werden bestuurd door computerprogramma's. Dit maakte het mogelijk om repetitieve en complexe taken te automatiseren.
 • Robotica: de industriële revolutie leidde tot de ontwikkeling van robots die taken kunnen uitvoeren zoals lassen, schilderen en assembleren met hoge precisie en efficiëntie.

Over het algemeen heeft de industriële revolutie de ontwikkeling van automatisering aanzienlijk bevorderd en het stadium voor verdere vooruitgang in de toekomst.

Hoe hadden elektrificatie en industriële controllers invloed op de automatisering

De combinatie van elektrificatie en industriële controllers heeft een aanzienlijke invloed gehad op de ontwikkeling van automatisering.

Elektrificatie zorgde voor het gebruik van elektrische motoren naar stroommachines, wat de snelheid en efficiëntie van productieprocessen aanzienlijk verhoogde. Elektrische motoren zijn gemakkelijker te bedienen en te automatiseren in vergelijking met mechanische stroombronnen zoals stoommachines. Elektrische motoren maakten ook de ontwikkeling van nieuwe soorten machines en automatiseringssystemen mogelijk, zoals robots en geautomatiseerde assemblagelijnen.

Industriële controllers, zoals programmeerbare logische controllers (PLC's) en gedistribueerde besturingssystemen (DC's), maakten een grotere controle en automatisering van industriële processen mogelijk. Deze controllers gebruiken een programmeerbaar geheugen voor logica, sequencing, timing, tellen en rekenkundige functies. Ze kunnen ook communiceren met andere machines en systemen, en kunnen op afstand worden bediend, wat de flexibiliteit van automatiseringssystemen aanzienlijk verhoogde.

De combinatie van elektrificatie en industriële controllers maakte de ontwikkeling van meer geavanceerde automatiseringssystemen mogelijk, zoals robotica, computer-geïntegreerde productie en slimme fabrieken. Deze systemen zijn in staat om complexere taken uit te voeren, beslissingen autonoom te nemen en zich aan te passen aan veranderende productie -eisen.

Over het algemeen hebben elektrificatie en industriële controllers een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van automatisering en hebben ze de efficiëntie, productiviteit en veiligheid van industriële processen aanzienlijk verhoogd.

Hoe hadden computers en robotica invloed op de automatisering

De ontwikkeling van computers en robotica heeft een grote impact gehad op automatisering.

Computers verhoogden de mogelijkheid om industriële processen te besturen en te automatiseren door het nodige rekenkracht en het geheugen te bieden om complexe berekeningen uit te voeren en grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Ze maakten ook de ontwikkeling van geavanceerde besturingssystemen mogelijk, zoals toezichthoudende controle en data-acquisitie (SCADA) -systemen en Computer-geïntegreerde productie (CIM) -systemen.

Robotica, het gebruik van machines die kunnen worden geprogrammeerd om taken autonoom uit te voeren, verhoogde het vermogen om repetitieve en gevaarlijke taken te automatiseren aanzienlijk. Robotica -systemen kunnen taken uitvoeren zoals lassen, schilderen en monteren met hoge precisie en efficiëntie. Robotica -systemen zijn op grote schaal toegepast in productie, assemblage en andere industriële processen.

Gecombineerd met de industriële controllers hebben computers en robotica de ontwikkeling van slimme fabrieken mogelijk gemaakt, die zeer geautomatiseerd en verbonden zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende productie -eisen.

Bovendien heeft de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) technologieën in robotica geleid tot de ontwikkeling van autonome robots en machines die kunnen waarnemen, redeneren en zich aanpassen aan veranderende omgevingen, beslissingen nemen en leren van ervaring.

Over het algemeen hebben computers en robotica een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van automatisering door de nodige rekenkracht- en controlemogelijkheden te bieden om complexe en gevaarlijke taken te automatiseren, de efficiëntie, productiviteit en veiligheid in industriële processen te vergroten.

WAT IS DEEvolutie van huisautomatisering

De evolutie van thuisautomatisering kan worden herleid tot het begin van de 20e eeuw, met de ontwikkeling van eenvoudige automatiseringssystemen zoals thermostaten en beveiligingssystemen. Huisautomatisering zoals we het vandaag kennen, begon echter in de late 20e eeuw vorm te krijgen met de komst van nieuwe technologieën zoals internet, draadloze communicatie en microprocessors. Hier zijn een paar belangrijke mijlpalen in de evolutie van thuisautomatisering:

 • 1960s-70s: eenvoudige thuisautomatiseringssystemen zoals thermostaten, beveiligingssystemen en verlichtingscontrolesystemen begonnen te verschijnen.
 • 1980s-90s: de ontwikkeling van personal computers en internet maakte het mogelijk om meer geavanceerde thuisautomatiseringssystemen te maken, zoals thuisautomatiseringssoftware en thuisautomatiseringscontrollers.
 • 2000s: de wijdverbreide acceptatie van draadloze communicatietechnologieën zoals Bluetooth en Zigbee maakte het maken van meer betaalbare en gemakkelijk te gebruiken thuisautomatiseringssystemen mogelijk.
 • 2010: de opkomst van het Internet of Things (IoT) en de toenemende beschikbaarheid van smart home -apparaten zoals slimme thermostaten, slimme verlichting en slimme beveiligingssystemen maakten het creëren van meer verbonden en geavanceerde thuisautomatiseringssystemen mogelijk.
 • 2020s: De evolutie van thuisautomatisering gaat door met de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) die meer geavanceerde automatiseringssystemen mogelijk maakt die kunnen leren en zich kunnen aanpassen aan de behoeften van de huiseigenaren, en de integratie van spraakassistenten zoals Alexa en Google Home.

De evolutie van huisautomatisering heeft meer controle en gemak in

SAMENGEVAT

De evolutie van thuisautomatisering kan worden herleid tot het begin van de 20e eeuw, met de ontwikkeling van eenvoudige automatiseringssystemen zoals thermostaten en beveiligingssystemen. Huisautomatisering zoals we het vandaag kennen, begon echter in de late 20e eeuw vorm te krijgen met de komst van nieuwe technologieën zoals internet, draadloze communicatie en microprocessors.

In de jaren zestig en zeventig begonnen eenvoudige thuisautomatiseringssystemen zoals thermostaten, beveiligingssystemen en lichtcontrolesystemen te verschijnen. Deze systemen waren relatief basic en werden geregeld door mechanische of elektrische schakelaars. Ze zijn ontworpen om een ​​niveau van gemak en comfort in huis te bieden, maar waren niet verbonden met andere systemen en waren niet programmeerbaar.

In de jaren tachtig en negentig maakte de ontwikkeling van personal computers en internet het creëren van meer geavanceerde thuisautomatiseringssystemen mogelijk. Home Automation -software en thuisautomatiseringscontrollers kwamen beschikbaar, waardoor meerdere systemen en apparaten in het huis werden besturen vanuit een enkel controlepunt. Deze systemen waren verbonden met de elektrische bedrading van het huis en konden worden bestuurd met behulp van een computer of een mobiel apparaat.

De wijdverbreide acceptatie van draadloze communicatietechnologieën zoals Bluetooth en Zigbee in de jaren 2000 maakte het maken van meer betaalbare en eenvoudig te gebruiken thuisautomatiseringssystemen mogelijk. Deze systemen elimineerden de behoefte aan complexe bedrading en maakten een grotere flexibiliteit mogelijk in termen van plaatsing van apparaten. Smart Home -apparaten zoals slimme thermostaten, slimme verlichting en slimme beveiligingssystemen werden op grote schaal beschikbaar en deze apparaten konden op afstand worden gecontroleerd met behulp van een smartphone of tablet.

De 2010 zagen de opkomst van het Internet of Things (IoT), wat de mogelijkheden van thuisautomatiseringssystemen aanzienlijk uitbreidde. IoT -technologie maakte het maken van meer verbonden en geavanceerde thuisautomatiseringssystemen mogelijk. Smart Home -apparaten werden geavanceerder, met de mogelijkheid om met elkaar en met internet te communiceren.

De toekomst van automatisering

De toekomst van automatisering wordt waarschijnlijk gevormd door voortdurende vooruitgang in technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en het Internet of Things (IoT). Hier zijn enkele potentiële ontwikkelingen in de toekomst van automatisering:

 • Autonome systemen: de integratie van AI en ML in automatiseringssystemen zal machines in staat stellen complexere taken uit te voeren en beslissingen autonoom te nemen. Dit zal leiden tot de ontwikkeling van meer geavanceerde robots en autonome voertuigen, die in staat zullen zijn om te werken in dynamische en onvoorspelbare omgevingen.
 • Slimme fabrieken: de integratie van IoT en andere technologieën zal de ontwikkeling van slimme fabrieken mogelijk maken, die zeer geautomatiseerd, verbonden en in staat zijn zich aan te passen aan veranderende productie -eisen. Deze fabrieken zullen in staat zijn om veranderingen in hun omgeving te detecteren, te leren en te reageren en in staat zijn om productieprocessen in realtime te optimaliseren.
 • Voorspellend onderhoud: de integratie van sensoren en andere technologieën zal de ontwikkeling van voorspellende onderhoudssystemen mogelijk maken, die kunnen voorspellen wanneer een machine of apparatuur waarschijnlijk zal falen en dienovereenkomstig onderhoud plannen. Dit zal helpen om downtime te verminderen en de efficiëntie te vergroten.
 • Smart Cities: de integratie van automatiseringssystemen in stedelijke infrastructuur zal de ontwikkeling van slimme steden mogelijk maken, die in staat zullen zijn om veranderingen in hun omgeving te voelen, te leren en te reageren. Dit omvat systemen voor transport, energiebeheer en openbare diensten.
 • Gepersonaliseerde automatisering: de integratie van AI en ML in automatiseringssystemen zal de ontwikkeling van gepersonaliseerde automatiseringssystemen mogelijk maken, die zich kunnen aanpassen aan de behoeften en voorkeuren van individuele gebruikers. Dit omvat gepersonaliseerde thuisautomatiseringssystemen, die kunnen leren en zich kunnen aanpassen aan de gewoonten en routines van de gebruikers.

Zal AI op een dag worden geïntegreerd in robots

Ja, AI is waarschijnlijk in de toekomst geïntegreerd in robots. De integratie van AI en robotica kan de mogelijkheden en functionaliteit van robots aanzienlijk verbeteren, waardoor ze een breder scala aan taken kunnen uitvoeren met meer precisie en autonomie.

Als alle robots in de toekomst AI in HEM hebben ingebouwd, kunnen ze dan alle mensen vernietigen om zichzelf te beschermen

Nee, het is onwaarschijnlijk dat robots met AI alle mensen zullen vernietigen. AI -systemen, inclusief die geïntegreerd in robots, zijn ontworpen en geprogrammeerd door mensen om specifieke taken uit te voeren en bepaalde ethische en morele richtlijnen te volgen. Hoewel AI -systemen onverwacht of ongewenst gedrag kunnen vertonen, is het de verantwoordelijkheid van de ontwerpers en ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de systemen die ze creëren veilig en afgestemd zijn op menselijke waarden en interesses. De potentiële gevaren van AI kunnen worden beperkt door robuuste veiligheidsmaatregelen, transparantie en verantwoordingsplicht te implementeren bij de ontwikkeling en inzet van AI -systemen.

  

Samenvatting

Over het algemeen wordt de toekomst van automatisering waarschijnlijk gekenmerkt door verhoogde connectiviteit, verhoogde autonomie en verhoogde intelligentie, wat zal leiden tot een grotere efficiëntie, productiviteit en gemak in een breed scala van industrieën en toepassingen.

 

Blader door al onze elektrische lineaire actuatoren, variërend van micro tot industrieel!

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.