Voorwaarden

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Gebruiksvoorwaarden

Alle gebruikers van deze website en kopers van Firgelli Automations Inc. ("Firgelli") producten komen overeen dat het gebruik van deze website, de aankoop en / of het gebruik van Firgelli producten zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (de "Algemene voorwaarden") en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, bezoek of gebruik deze website dan niet en maak er geen gebruik van Firgelliproducten.


Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Firgellibehoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen geeft aan dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden zoals gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.


Copyright en handelsmerken

De volledige inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code (gezamenlijk het "Werk"), is eigendom van en is het exclusieve eigendom van Firgelli, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk volgens de wetten van Canada en de Verenigde Staten van Amerika en wordt beschermd door andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten en verdragsbepalingen. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren exemplaren van delen van deze website met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij Firgelli of kopen Firgelli producten. U mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de website alleen voor uw eigen niet-commerciële gebruik weergeven en, onder voorbehoud van uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, delen van het materiaal downloaden of afdrukken, of een bestelling plaatsen bij Firgelli of om te kopen Firgelli producten. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze website is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Firgelli. Verder stemt u ermee in geen eigendomsvermeldingen te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat van de website is gedownload. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen van Firgelli zijn geregistreerde handelsmerken van Firgelli. 

Geen onwettig of verboden gebruik

U gaat ermee akkoord dat u geen gebruik maakt van Firgelliproducten voor elk doel dat onwettig is volgens de wetten van uw eigen rechtsgebied. Producten verkocht door Firgellizijn niet geautoriseerd voor gebruik als kritische componenten in levensondersteunende systemen, vliegtuigen, vaartuigen, motorvoertuigen, apparaten die zijn ontworpen om personen te vervoeren of te helpen, of elk apparaat dat ernstig letsel of de dood van een persoon kan veroorzaken (elk , een "verboden apparaat") . Een kritisch onderdeel is elk onderdeel of systeem waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het niet goed presteert, het defect raakt van het verboden apparaat of de veiligheid of effectiviteit ervan aantast. U stemt ermee in dat u niets zult gebruiken, proberen te gebruiken, kopen of proberen te kopen Firgelli product voor gebruik als een essentieel onderdeel van een verboden apparaat. Firgelli aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad of anderszins al dan niet als gevolg van onze of onze werknemers nalatigheid of het niet ontdekken van een ongepaste aankoop. 

Afwijzing van garanties, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring van claims - technische bijstand, ontwerpondersteunende diensten en website-inhoud

Firgelli biedt voor het gemak technische bijstand en ontwerpondersteunende diensten aan Firgelli klanten. Firgelli het personeel streeft ernaar om nuttige informatie te verstrekken over Firgelli producten aan klanten op verzoek en op deze website. Firgelli garandeert niet en doet geen verklaringen of garanties dat enige informatie of aanbeveling die rechtstreeks aan klanten wordt verstrekt doorFirgelli personeel of op deze website accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of correct is, en Firgelli zijn geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met enige informatie of aanbeveling die wordt verstrekt, waaronder voor eventuele fouten, omissies of onjuistheden in dergelijke informatie of aanbevelingen of in verband met de afhankelijkheid van een klant of een derde op enige verstrekte informatie of aanbeveling of de inhoud van deze website. De klant is als enige verantwoordelijk voor het analyseren en bepalen van de geschiktheid van alle informatie of aanbevelingen van Firgelli Firgelli personeel, en elke afhankelijkheid van dergelijke informatie of aanbeveling is voor het eigen risico en discretie van de klant. Daarom zal de klant Firgelli Firgelli onschadelijk van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheid en schade die de klant of een derde partij heeft geleden als gevolg van informatie of aanbevelingen die aan de klant worden verstrekt of de klant vertrouwt op dergelijke informatie of aanbeveling. 

 

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.