Çevrimiçi Kuvvet Hesaplayıcı - Kuvvet Dönüşümü

Zorunlu Dönüşüm Hesaplayıcı

Bu çevrimiçi kuvvet hesaplayıcısı, kullanıcıların kuvvet değerlerini Newton, pound-kuvvet, kilogram-kuvvet ve daha fazlası gibi çeşitli ölçüm birimleri arasında hızlı ve kolay bir şekilde dönüştürmesine olanak tanıyan değerli bir araçtır. Dönüşümleri gerçekleştirmenin etkili ve kullanıcı dostu bir yolunu sunarak, özellikle fizik, mühendislik ve mekanik gibi alanlarda hem profesyoneller hem de öğrenciler için doğru hesaplamaları kolaylaştırır. Hesap makinesi, manuel dönüştürme veya dönüştürme faktörlerini ezberleme ihtiyacını ortadan kaldırır, zamandan tasarruf sağlar ve hata potansiyelini azaltır, sonuç olarak kuvvet hesaplamaları içeren uygulamalarda üretkenliği ve anlayışı artırır.

Çevrimiçi Kuvvet Hesaplayıcı - Kuvvet Dönüşümü

Farklı alanlarda, endüstrilerde ve bölgelerde kullanılan çok sayıda kuvvet ölçümü vardır. En sık kullanılan kuvvet birimlerinden bazıları şunlardır:

 1. Newton (N): Bir kilogramlık bir kütleyi saniyede bir metre kare hızlandırmak için gereken kuvvet olarak tanımlanan SI (Uluslararası Birim Sistemi) kuvvet birimi (1 N = 1 kg * 1 m/s²).
 2. Pound-kuvvet (lbf): İmparatorluk ve ABD geleneksel sistemlerinde kullanılan ve yerçekiminin pound kütleli bir nesneye uyguladığı kuvvet olarak tanımlanan bir kuvvet birimi. Yaklaşık olarak 4,44822 N'ye eşittir.
 3. Kilogram-kuvvet (kgf): Kilopond (kp) olarak da bilinir, yerçekiminin bir kilogram kütleli bir nesneye uyguladığı kuvvettir. Yaklaşık olarak 9,80665 N'ye eşittir.
 4. Dyne (dyn): Santimetre-gram-saniye (CGS) sistemindeki bir kuvvet birimi olup, bir gramlık bir kütleyi saniyede bir santimetre kare hızlandırmak için gereken kuvvet olarak tanımlanır (1 dyn = 1 g * 1 cm/s²) ). Yaklaşık olarak 1 × 10⁻⁵ N'ye eşittir.
 5. Kip: Esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan, 1.000 pound-kuvvete (1 kip = 1.000 lbf) eşit bir kuvvet birimi. Yaklaşık olarak 4,448,22 N'ye eşittir.
 6. Poundal (pdl): Ayak-pound-saniye (FPS) sisteminde daha az bilinen bir kuvvet birimi olup, bir poundluk bir kütleyi saniyede bir fit kare hızlandırmak için gereken kuvvet olarak tanımlanır (1 pdl = 1 lb * 1) ft/s²). Yaklaşık olarak 0,138255 N'ye eşittir.
 7. Taş (st): Başta Birleşik Krallık ve İrlanda olmak üzere imparatorluk ve ABD geleneksel sistemlerinde kullanılan bir kütle birimi. Bir taş 14 pounda veya yaklaşık 6,35029 kilograma eşittir.
 8. Ton (t): Metrik ton olarak da bilinen, 1.000 kilograma veya 1.000.000 grama eşdeğer bir metrik kütle birimi.
 9. Ons (oz): İmparatorluk ve ABD'nin geleneksel sistemlerinde kullanılan bir kütle birimi. Bir poundda 16 ons vardır. Bir ons yaklaşık olarak 28.3495 grama eşittir.
 10. Gram (g): Metrik sistemde kilogramın binde biri (1/1000) (1 g = 0,001 kg) olarak tanımlanan bir kütle birimi.

Bu kütle birimlerini kuvvet birimlerine (örneğin Newton) dönüştürmek için kütleyi yerçekiminden kaynaklanan ivmeyle (Dünya yüzeyinde yaklaşık 9,81 m/s²) çarpabilirsiniz. Örneğin 1 kilogramlık bir cismin Dünya üzerindeki ağırlığı (kuvveti) şöyle olacaktır:

Ağırlık = Kütle × Yer çekimine bağlı ivme Ağırlık = 1 kg × 9,81 m/s² Ağırlık = 9,81 N

Ağırlığın, yerçekiminin bir nesnenin kütlesine uyguladığı kuvvet olarak düşünüldüğünde bu dönüşümün geçerli olduğunu unutmayın. Diğer bağlamlarda kütle ve kuvvet farklı kavramlardır ve birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

Zorunlu Dönüşüm Hesaplayıcı 

Ağırlık ve Kuvvet arasındaki fark nedir?

Ağırlık ve kuvvet birbiriyle ilişkili kavramlardır ancak aynı şey değildir. İşte ikisi arasındaki farklara dair kısa bir açıklama:

 1. Kuvvet: Kuvvet, bir nesnenin hareket durumunu değiştirmesine, yani hızlanmasına, yavaşlamasına veya yönünü değiştirmesine neden olabilecek vektör bir niceliktir. Kuvvet büyüklük ve yön ile tanımlanır ve Newton (N) gibi birimlerle ölçülür. Yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti, uygulanan kuvvet ve çok daha fazlası gibi çeşitli kuvvet türleri vardır.
 2. Ağırlık: Ağırlık, genellikle bir nesne ve Dünya gibi bir gezegen olmak üzere iki nesne arasındaki çekimsel çekimden kaynaklanan özel bir kuvvet türüdür. Bir cismin ağırlığı, kütlesine ve ona etki eden yer çekimi ivmesine (g) bağlıdır. Ağırlık da bir vektör miktarıdır ve Newton (N) gibi birimlerle ölçülür. Matematiksel olarak ağırlık şu şekilde hesaplanır:

  Ağırlık = Kütle × Yerçekimi ivmesi (g)

  Örneğin Dünya'da yer çekimi ivmesi yaklaşık 9,81 m/s²'dir.

Ağırlık ve kuvvet arasındaki fark, ağırlığın yerçekiminden kaynaklanan spesifik bir kuvvet olması, kuvvetin ise bir nesnenin hareket durumunu değiştirmesine neden olan herhangi bir etkiyi kapsayan daha geniş bir terim olmasıdır.

Newton'un İkinci Hareket Yasasıİvme Yasası olarak da bilinen İvme Yasası, bir cismin ivmesinin, ona etki eden net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılı olduğunu belirtir. Matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

F = m * bir

Neresi: F = net kuvvet nesneye etki eden (Newton, N cinsinden ölçülür) m = kütle nesnenin (kilogram, kg cinsinden ölçülür) a = ivme nesnenin uzunluğu (saniyede metre kare olarak ölçülür, m/s²)

Daha basit bir ifadeyle, Newton'un İkinci Yasası, bir cisme bir kuvvet uygulandığında, cismin kuvvet yönünde hızlanmasına neden olacağını ifade eder.. Nesnenin ivmesi, kuvvetin büyüklüğüyle doğru orantılıdır ve nesnenin kütlesiyle ters orantılıdır; bu, daha büyük bir kuvvetin daha büyük bir ivmeyle sonuçlanacağı ve daha ağır bir nesnenin aynı kuvvetle etki ettiğinde daha küçük bir ivmeye sahip olacağı anlamına gelir.

Çevrimiçi ürünümüzü deneyin Tork Hesaplayıcı burada

Share This Article

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.