Otomasyonun evrimi ve tarihçesi nedir?

Otomasyonun evrimi ve tarihçesi nedir?

Otomasyonun evrimi ve tarihçesi

Üretim süreçlerinin mekanizasyonu ve buhar motorunun icadının ilk otomatik makinelerin yaratılmasına yol açtığı ilk sanayi devrimi sırasındaki 18. yüzyılın başlarına kadar izlenebilir. Otomasyonun evrimindeki birkaç önemli kilometre taşı şunlardır:

 • 18. yüzyıl: Eğirme makinesinin ve elektrikli tezgahın icadı, eğirme ve dokuma sürecini otomatikleştirdi.
 • 19. yüzyıl: Buhar çekici ve Bessemer dönüştürücü gibi yeni makinelerin icadı, otomasyonu daha da geliştirdi.
 • 20. yüzyılın başları: Henry Ford, montaj hattının devreye girmesiyle seri üretimde devrim yarattı.
 • 20. yüzyılın ortaları: Programlanabilir kontrolörlerin icadı ve elektronik ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, imalat ve diğer endüstrilerde daha fazla otomasyona yol açtı.
 • 20. yüzyılın sonları: Robotların imalat ve diğer endüstrilerde yaygın kullanımı giderek yaygınlaştı.
 • 21. yüzyıl: Yapay zeka, makine öğrenimi ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, makinelerin daha karmaşık görevleri yerine getirmesine ve bağımsız kararlar almasına olanak sağladı.

Otomasyonun evrimi birçok sektörde verimliliğin artırılmasında, işgücü maliyetlerinin azaltılmasında ve üretkenliğin arttırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Teknolojideki sürekli ilerlemelerle birlikte otomasyonun gelecekte daha da yaygın hale gelmesi muhtemeldir.

İMALATTA OTOMASYONUN TARİHÇESİ

Üretimde otomasyonun geçmişi, ilk sanayi devrimi sırasında 18. yüzyılın başlarına kadar uzanabilir. O dönemde üretim süreçlerinin makineleşmesi, buhar makinesinin icadı ve yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi, ilk otomatik makinelerin yaratılmasına yol açtı. Üretimde otomasyonun tarihindeki birkaç önemli kilometre taşı şunlardır:

 • 18. yüzyıl: Eğirme makinesinin ve elektrikli tezgahın icadı, eğirme ve dokuma sürecini otomatikleştirdi.
 • 19. yüzyıl: Buhar çekici ve Bessemer konvertörü gibi yeni makinelerin icadı, imalattaki otomasyonu daha da ileri götürdü.
 • 20. yüzyılın başları: Henry Ford, 20. yüzyılın başlarında montaj hattının devreye girmesiyle seri üretimde devrim yarattı. Bu, üretimin verimliliğini ve üretkenliğini büyük ölçüde artırdı.
 • 20. yüzyılın ortaları: Programlanabilir kontrolörlerin icadı ve elektronik ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, üretimde daha fazla otomasyona yol açtı. Bu, makinelerin bilgisayar programları tarafından kontrol edilmesine olanak tanıdı ve bu da tekrarlanan ve karmaşık görevlerin otomatikleştirilmesini mümkün kıldı.
 • 20. yüzyılın sonları: Robotların imalatta yaygın kullanımı giderek yaygınlaştı. Bu robotlar kaynak, boyama, montaj gibi görevleri yüksek hassasiyet ve verimlilikle yerine getirebiliyordu.
 • 21. yüzyıl: Yapay zeka, makine öğrenimi ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, makinelerin daha karmaşık görevleri yerine getirmesine ve bağımsız kararlar almasına olanak sağladı. Bu, yüksek düzeyde otomasyona sahip, bağlantılı ve değişen üretim taleplerine uyum sağlayabilen akıllı fabrikaların geliştirilmesine yol açtı.

Üretimde otomasyonun tarihi boyunca teknoloji, verimliliğin arttırılmasında, işçilik maliyetlerinin azaltılmasında ve üretkenliğin arttırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Teknolojideki sürekli ilerlemelerle birlikte otomasyonun gelecekte daha da yaygın hale gelmesi muhtemeldir.

Sanayi Devrimi Otomasyonu Nasıl Etkiledi?

Otomasyonun evrimi ve tarihçesi

18. yüzyılın sonlarında başlayan Sanayi Devrimi otomasyonun gelişimini büyük ölçüde etkiledi. Üretim süreçlerinin makineleşmesi ve yeni üretim tekniklerinin bulunması, üretimin verimliliğini ve üretkenliğini büyük ölçüde artırdı. Sanayi Devrimi'nin otomasyonu etkilediği bazı önemli yollar şunlardır:

 • Mekanizasyon: Eğirme makinesi ve elektrikli dokuma tezgahı gibi yeni makinelerin icadı, eğirme ve dokuma sürecini otomatikleştirerek tekstil üretiminin verimliliğini büyük ölçüde artırdı.
 • Güç kaynakları: Buhar motorunun icadı, makineleri çalıştırmak için kullanılabilecek yeni bir güç kaynağı sağladı. Bu, üretimin hızını ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı.
 • Montaj hatları: 20. yüzyılın başlarında Henry Ford tarafından montaj hattının tanıtılması, seri üretimin verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Bu, tekrarlanan görevlerin otomasyonuna olanak sağladı ve fabrikaların çıktısını büyük ölçüde artırdı.
 • Kontrol sistemleri: Sanayi Devrimi, makinelerin bilgisayar programları tarafından kontrol edilmesine olanak tanıyan programlanabilir kontrolörler gibi yeni kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yol açtı. Bu, tekrarlayan ve karmaşık görevlerin otomatikleştirilmesini mümkün kıldı.
 • Robotik: Sanayi devrimi, kaynak, boyama, montaj gibi görevleri yüksek hassasiyet ve verimlilikle gerçekleştirebilen robotların geliştirilmesine yol açtı.

Genel olarak Sanayi Devrimi, otomasyonun gelişimini büyük ölçüde ilerletti ve gelecekte daha fazla ilerlemeye zemin hazırladı.

Elektrifikasyon ve Endüstriyel Kontrolörler Otomasyonu Nasıl Etkiledi?

Elektrifikasyon ve endüstriyel kontrolörlerin kombinasyonunun otomasyonun gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olmuştur.

Elektrifikasyon, elektrik motorlarının makinelere güç sağlamak için kullanılmasına olanak tanıdı ve bu da üretim süreçlerinin hızını ve verimliliğini büyük ölçüde artırdı. Elektrik motorlarının kontrolü ve otomasyonu, buhar motorları gibi mekanik güç kaynaklarına kıyasla daha kolaydır. Elektrik motorları aynı zamanda robotlar ve otomatik montaj hatları gibi yeni tip makinelerin ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine de olanak sağladı.

Programlanabilir Lojik Kontrolörler (PLC'ler) ve Dağıtılmış Kontrol Sistemleri (DCS) gibi endüstriyel kontrolörler, endüstriyel süreçlerin daha fazla kontrol edilmesine ve otomasyonuna olanak sağladı. Bu denetleyiciler mantık, sıralama, zamanlama, sayma ve aritmetik işlevler için programlanabilir bir bellek kullanır. Ayrıca diğer makine ve sistemlerle iletişim kurabiliyorlar ve uzaktan çalıştırılabiliyorlar, bu da otomasyon sistemlerinin esnekliğini büyük ölçüde artırıyor.

Elektrifikasyon ve endüstriyel kontrolörlerin birleşimi, robotik, bilgisayarla bütünleşik üretim ve akıllı fabrikalar gibi daha gelişmiş otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağladı. Bu sistemler daha karmaşık görevleri yerine getirebiliyor, bağımsız olarak kararlar alabiliyor ve değişen üretim taleplerine uyum sağlayabiliyor.

Genel olarak, elektrifikasyon ve endüstriyel kontrolörler otomasyonun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış ve endüstriyel süreçlerin verimliliğini, üretkenliğini ve güvenliğini büyük ölçüde artırmıştır.

Bilgisayarlar ve Robotik Otomasyonu Nasıl Etkiledi?

Bilgisayarların ve robotiklerin gelişmesinin otomasyon üzerinde büyük etkisi oldu.

Bilgisayarlar, karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek ve büyük miktarda veriyi işlemek için gerekli bilgi işlem gücünü ve belleği sağlayarak, endüstriyel süreçleri kontrol etme ve otomatikleştirme yeteneğini büyük ölçüde artırdı. Ayrıca Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemleri ve bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM) sistemleri gibi gelişmiş kontrol sistemlerinin geliştirilmesini de sağladılar.

Görevleri bağımsız olarak gerçekleştirmek üzere programlanabilen makinelerin kullanımı anlamına gelen robot teknolojisi, tekrarlanan ve tehlikeli görevlerin otomatikleştirilmesi yeteneğini büyük ölçüde artırdı. Robotik sistemler kaynak, boyama, montaj gibi görevleri yüksek hassasiyet ve verimlilikle gerçekleştirebilmektedir. Robotik sistemler imalat, montaj ve diğer endüstriyel süreçlerde yaygın olarak benimsenmiştir.

Bilgisayarlar ve robot teknolojisi, endüstriyel kontrolörlerle birleştiğinde, yüksek düzeyde otomasyona sahip, bağlantılı ve değişen üretim taleplerine uyum sağlayabilen akıllı fabrikaların geliştirilmesine olanak sağladı.

Ayrıca yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerinin robotiğe entegrasyonu, algılayabilen, akıl yürütebilen ve değişen ortamlara uyum sağlayabilen, kararlar verebilen ve deneyimlerden öğrenebilen otonom robotların ve makinelerin geliştirilmesine yol açmıştır.

Genel olarak bilgisayarlar ve robotlar, karmaşık ve tehlikeli görevleri otomatikleştirmek için gerekli bilgi işlem gücünü ve kontrol yeteneklerini sağlayarak, endüstriyel süreçlerde verimliliği, üretkenliği ve güvenliği artırarak otomasyonun geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

NEDİREV OTOMASYONUNUN GELİŞİMİ

Ev otomasyonunun evrimi, termostatlar ve güvenlik sistemleri gibi basit otomasyon sistemlerinin geliştirilmesiyle 20. yüzyılın başlarına kadar uzanabilir. Ancak bugün bildiğimiz şekliyle ev otomasyonu, 20. yüzyılın sonlarında internet, kablosuz iletişim ve mikroişlemciler gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla şekillenmeye başladı. İşte ev otomasyonunun gelişimindeki birkaç önemli kilometre taşı:

 • 1960'lar-70'ler: Termostat, güvenlik sistemleri, aydınlatma kontrol sistemleri gibi basit ev otomasyon sistemleri ortaya çıkmaya başladı.
 • 1980'ler-90'lar: Kişisel bilgisayarların ve İnternet'in gelişimi, ev otomasyon yazılımı ve ev otomasyon kontrolörleri gibi daha gelişmiş ev otomasyon sistemlerinin oluşturulmasını mümkün kıldı.
 • 2000'li yıllar: Bluetooth ve Zigbee gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, daha uygun fiyatlı ve kullanımı kolay ev otomasyon sistemlerinin oluşmasını sağladı.
 • 2010'lar: Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) yükselişi ve akıllı termostatlar, akıllı aydınlatma ve akıllı güvenlik sistemleri gibi akıllı ev cihazlarının artan kullanılabilirliği, daha bağlantılı ve gelişmiş ev otomasyon sistemlerinin oluşturulmasını sağladı.
 • 2020'ler: Ev otomasyonunun evrimi, ev sahiplerinin ihtiyaçlarını öğrenip bunlara uyum sağlayabilen daha gelişmiş otomasyon sistemlerine olanak tanıyan Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğreniminin (ML) entegrasyonu ve Alexa gibi sesli asistanların entegrasyonu ile devam ediyor ve Google Ana Sayfası.

Ev otomasyonunun gelişimi, daha fazla kontrol ve kolaylık sağladı.

ÖZETLE

Ev otomasyonunun evrimi, termostatlar ve güvenlik sistemleri gibi basit otomasyon sistemlerinin geliştirilmesiyle 20. yüzyılın başlarına kadar uzanabilir. Ancak bugün bildiğimiz şekliyle ev otomasyonu, 20. yüzyılın sonlarında internet, kablosuz iletişim ve mikroişlemciler gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla şekillenmeye başladı.

1960'lı ve 1970'li yıllarda termostat, güvenlik sistemleri, aydınlatma kontrol sistemleri gibi basit ev otomasyon sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Bu sistemler nispeten basitti ve mekanik veya elektrik anahtarlarıyla kontrol ediliyordu. Evde rahatlık ve rahatlık sağlamak üzere tasarlanmışlardı ancak başka hiçbir sisteme bağlı değillerdi ve programlanamıyorlardı.

1980'li ve 1990'lı yıllarda kişisel bilgisayarların ve internetin gelişmesi, daha gelişmiş ev otomasyon sistemlerinin yaratılmasına olanak sağladı. Evdeki birden fazla sistemin ve cihazın tek bir kontrol noktasından kontrol edilmesine olanak tanıyan ev otomasyon yazılımı ve ev otomasyon kontrolörleri kullanıma sunuldu. Bu sistemler evin elektrik kablolarına bağlıydı ve bir bilgisayar veya mobil cihaz kullanılarak kontrol edilebiliyordu.

2000'li yıllarda Bluetooth ve Zigbee gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, daha uygun fiyatlı ve kullanımı kolay ev otomasyon sistemlerinin oluşmasını sağladı. Bu sistemler karmaşık kablolama ihtiyacını ortadan kaldırdı ve cihazın yerleştirilmesi açısından daha fazla esnekliğe olanak sağladı. Akıllı termostatlar, akıllı aydınlatmalar, akıllı güvenlik sistemleri gibi akıllı ev cihazları yaygınlaşmaya başladı ve bu cihazlar akıllı telefon veya tablet kullanılarak uzaktan kontrol edilebiliyordu.

2010'lar, ev otomasyon sistemlerinin yeteneklerini büyük ölçüde genişleten Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) yükselişine tanık oldu. IoT teknolojisi, daha bağlantılı ve gelişmiş ev otomasyon sistemlerinin oluşturulmasını sağladı. Akıllı ev cihazları birbirleriyle ve internetle iletişim kurabilme özelliğiyle daha da gelişmiş hale geldi.

OTOMASYONUN GELECEĞİ

Otomasyonun geleceği Yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojideki devam eden gelişmeler tarafından şekillenmesi muhtemeldir. Otomasyonun geleceğinde birkaç potansiyel gelişmeyi burada bulabilirsiniz:

 • Otonom sistemler: Yapay zeka ve makine öğreniminin otomasyon sistemlerine entegrasyonu, makinelerin daha karmaşık görevleri yerine getirmesine ve otonom olarak kararlar almasına olanak tanıyacak. Bu, dinamik ve öngörülemeyen ortamlarda çalışabilecek daha gelişmiş robotların ve otonom araçların geliştirilmesine yol açacaktır.
 • Akıllı fabrikalar: IoT ve diğer teknolojilerin entegrasyonu, yüksek düzeyde otomasyona sahip, bağlantılı ve değişen üretim taleplerine uyum sağlayabilecek akıllı fabrikaların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu fabrikalar çevrelerindeki değişiklikleri algılayabilecek, öğrenebilecek ve bunlara yanıt verebilecek ve üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak optimize edebilecek.
 • Kestirimci bakım: Sensörlerin ve diğer teknolojilerin entegrasyonu, bir makine veya ekipmanın ne zaman arızalanma ihtimali olduğunu tahmin edebilecek ve bakımı buna göre programlayabilecek kestirimci bakım sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu, kesinti süresinin azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olacaktır.
 • Akıllı Şehirler: Otomasyon sistemlerinin kentsel altyapıya entegrasyonu, çevrelerindeki değişiklikleri algılayabilen, öğrenebilen ve bunlara yanıt verebilen akıllı şehirlerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu, ulaşım, enerji yönetimi ve kamu hizmetlerine yönelik sistemleri içerecektir.
 • Kişiselleştirilmiş otomasyon: Yapay zeka ve makine öğreniminin otomasyon sistemlerine entegrasyonu, bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyum sağlayabilecek kişiselleştirilmiş otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu, kullanıcıların alışkanlıklarını ve rutinlerini öğrenip bunlara uyum sağlayabilecek kişiselleştirilmiş ev otomasyon sistemlerini içerecektir.

Yapay zeka bir gün robotlara entegre edilecek mi?

Evet, yapay zekanın gelecekte robotlara entegre edilmesi muhtemel. Yapay zeka ve robot teknolojisinin entegrasyonu, robotların yeteneklerini ve işlevselliğini büyük ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir ve robotların daha geniş bir yelpazedeki görevleri daha hassas ve özerk bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Gelecekteki tüm Robotların eteklerinde yapay zeka varsa, kendilerini korumak için tüm insanları yok edebilirler mi?

Hayır, yapay zekaya sahip robotların tüm insanları yok etmesi pek olası değil. Robotlara entegre olanlar da dahil olmak üzere yapay zeka sistemleri, insanlar tarafından belirli görevleri yerine getirmek ve belirli etik ve ahlaki yönergeleri takip etmek üzere tasarlanıp programlanır. Yapay zeka sistemleri beklenmedik veya istenmeyen davranışlar sergileyebilse de oluşturdukları sistemlerin güvenli ve insani değerler ve çıkarlarla uyumlu olmasını sağlamak tasarımcıların ve geliştiricilerin sorumluluğundadır. Yapay zekanın potansiyel tehlikeleri, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde ve devreye alınmasında sağlam güvenlik önlemleri, şeffaflık ve hesap verebilirliğin uygulanmasıyla azaltılabilir.

  

Özet

Genel olarak otomasyonun geleceği, geniş bir endüstri ve uygulama yelpazesinde daha fazla verimlilik, üretkenlik ve rahatlığa yol açacak olan artan bağlantı, artan özerklik ve artan zeka ile karakterize edilecektir.

 

Mikrodan endüstriyele kadar tüm elektrikli lineer aktüatörlerimize göz atın!

Share This Article
Tags:

Need Help Finding the Right Actuator?

We precision engineer and manufacture our products so you get direct manufacturers pricing. We offer same day shipping and knowledgeable customer support. Try using our Actuator Calculator to get help picking the right actuator for your application.