Wat is die evolusie en geskiedenis van outomatisering?

Wat is die evolusie en geskiedenis van outomatisering?

Die evolusie en geskiedenis van outomatisering

Kan teruggevoer word na die vroeë 18de eeu tydens die eerste industriële rewolusie, waar die meganisasie van produksieprosesse en die uitvinding van die stoomenjin gelei het tot die skepping van die eerste outomatiese masjiene. Hier is 'n paar belangrike mylpale in die evolusie van outomatisering:

 • 18de eeu: Die uitvinding van die draai Jenny en Power Loom het die proses van draai en weef outomaties outomaties.
 • 19de eeu: Die uitvinding van nuwe masjiene soos die Steam Hammer en Bessemer Converter verder gevorderde outomatisering.
 • Vroeë 20ste eeu: Henry Ford het 'n rewolusie gemaak met massaproduksie met die bekendstelling van die monteerbaan.
 • Midde 20ste eeu: Die uitvinding van programmeerbare beheerders en die ontwikkeling van elektroniese en rekenaartegnologie het gelei tot groter outomatisering in vervaardiging en ander bedrywe.
 • Laat 20ste eeu: Die wydverspreide gebruik van robotte in vervaardiging en ander bedrywe het toenemend algemeen geword.
 • 21ste eeu: Die koms van nuwe tegnologieë soos kunsmatige intelligensie, masjienleer en IoT, het masjiene in staat gestel om meer ingewikkelde take uit te voer en outonoom besluite te neem.

Die evolusie van outomatisering Het 'n beduidende rol gespeel in die verhoging van doeltreffendheid, die vermindering van arbeidskoste en die verhoging van produktiwiteit in baie nywerhede. Met die voortgesette vooruitgang in tegnologie, sal outomatisering waarskynlik in die toekoms nog meer algemeen voorkom.

Geskiedenis van outomatisering in vervaardiging

Die geskiedenis van outomatisering in die vervaardiging kan teruggevoer word na die vroeë 18de eeu tydens die eerste industriële rewolusie. Destyds het die meganisasie van produksieprosesse, die uitvinding van die stoomenjin en die ontwikkeling van nuwe vervaardigingstegnieke gelei tot die skepping van die eerste outomatiese masjiene. Hier is 'n paar belangrike mylpale in die geskiedenis van outomatisering in die vervaardiging:

 • 18de eeu: Die uitvinding van die draai Jenny en Power Loom het die proses van draai en weef outomaties outomaties.
 • 19de eeu: Die uitvinding van nuwe masjiene soos die Steam Hammer en Bessemer Converter verder gevorderde outomatisering in vervaardiging.
 • Vroeë 20ste eeu: Henry Ford het 'n rewolusie gemaak met massaproduksie met die bekendstelling van die monteerbaan in die vroeë 20ste eeu. Dit het die doeltreffendheid en produktiwiteit van vervaardiging aansienlik verhoog.
 • Middel 20ste eeu: Die uitvinding van programmeerbare beheerders en die ontwikkeling van elektroniese en rekenaartegnologie het tot groter outomatisering in die vervaardiging gelei. Dit het masjiene toegelaat om deur rekenaarprogramme beheer te word, wat dit moontlik gemaak het om herhalende en ingewikkelde take te outomatiseer.
 • Laat 20ste eeu: Die wydverspreide gebruik van robotte in die vervaardiging het al hoe meer algemeen geword. Hierdie robotte kon take soos sweiswerk, verf en samestelling met hoë presisie en doeltreffendheid uitvoer.
 • 21ste eeu: Die koms van nuwe tegnologieë soos kunsmatige intelligensie, masjienleer en IoT, het masjiene in staat gestel om meer ingewikkelde take uit te voer en outonoom besluite te neem. Dit het gelei tot die ontwikkeling van slim fabrieke, wat baie outomaties en verbind is, en kan aanpas by veranderende produksievereistes.

Deur die geskiedenis van outomatisering in die vervaardiging het die tegnologie 'n belangrike rol gespeel in die verhoging van doeltreffendheid, die vermindering van arbeidskoste en die verhoging van produktiwiteit. Met die voortgesette vooruitgang in tegnologie, sal outomatisering waarskynlik in die toekoms nog meer algemeen voorkom.

Hoe het die industriële rewolusie outomatisering beïnvloed

Die evolusie en geskiedenis van outomatisering

Die industriële rewolusie, wat in die laat 18de eeu begin het, het die ontwikkeling van outomatisering baie beïnvloed. Die meganisasie van produksieprosesse en die uitvinding van nuwe vervaardigingstegnieke het die doeltreffendheid en produktiwiteit van vervaardiging aansienlik verhoog. 'N Paar belangrike maniere waarop die industriële rewolusie outomatisering beïnvloed het, sluit in:

 • Meganisasie: Die uitvinding van nuwe masjiene soos die draai van Jenny en Power Weoom het die proses van draai en weef outomatiseer, wat die doeltreffendheid van tekstielproduksie aansienlik verhoog.
 • Kragbronne: Die uitvinding van die stoomenjin het 'n nuwe kragbron voorsien wat gebruik kan word om masjiene te bestuur. Dit het die snelheid en doeltreffendheid van vervaardiging aansienlik verhoog.
 • Monteerlyne: Die bekendstelling van die monteerlyn deur Henry Ford in die vroeë 20ste eeu het die doeltreffendheid van massaproduksie aansienlik verhoog. Dit het die outomatisering van herhalende take moontlik gemaak en die produksie van fabrieke aansienlik verhoog.
 • Beheerstelsels: Die industriële rewolusie het gelei tot die ontwikkeling van nuwe beheerstelsels, soos programmeerbare beheerders, waarmee masjiene deur rekenaarprogramme beheer kon word. Dit het dit moontlik gemaak om herhalende en ingewikkelde take te outomatiseer.
 • Robotika: Die industriële rewolusie het gelei tot die ontwikkeling van robotte wat take soos sweiswerk, skilderkuns en samestelling met hoë presisie en doeltreffendheid kon verrig.

In die algemeen het die Industriële Revolusie die ontwikkeling van outomatisering baie gevorder en die weg gebaan vir verdere vooruitgang in die toekoms.

Hoe het elektrifisering en industriële beheerders outomatisering beïnvloed

Die kombinasie van elektrifisering en industriële beheerders het 'n beduidende invloed op die ontwikkeling van outomatisering gehad.

Elektrifisering het die gebruik van elektriese motors tot kragmasjinerie toegelaat, wat die snelheid en doeltreffendheid van vervaardigingsprosesse aansienlik verhoog het. Dit is makliker om elektriese motors te beheer en te outomatiseer in vergelyking met meganiese kragbronne soos stoomenjins. Elektriese motors het ook die ontwikkeling van nuwe soorte masjiene en outomatiseringstelsels, soos robotte en outomatiese monteerlyne, moontlik gemaak.

Industriële beheerders, soos programmeerbare logiese beheerders (PLC's) en verspreide beheerstelsels (DC's), het groter beheer en outomatisering van industriële prosesse moontlik gemaak. Hierdie beheerders gebruik 'n programmeerbare geheue vir logika, volgorde, tydsberekening, tel en rekenkundige funksies. Hulle kan ook met ander masjiene en stelsels kommunikeer, en kan op afstand bedryf word, wat die buigsaamheid van outomatiseringstelsels aansienlik verhoog het.

Die kombinasie van elektrifisering en industriële beheerders het die ontwikkeling van meer gevorderde outomatiseringstelsels, soos robotika, rekenaargeïntegreerde vervaardiging en slim fabrieke, moontlik gemaak. Hierdie stelsels kan meer ingewikkelde take verrig, besluite outonoom neem en aanpas by veranderende produksievereistes.

In die algemeen het elektrifisering en industriële beheerders 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van outomatisering en het die doeltreffendheid, produktiwiteit en veiligheid van industriële prosesse aansienlik verhoog.

Hoe het rekenaars en robotika outomatisering beïnvloed

Die ontwikkeling van rekenaars en robotika het 'n groot invloed op outomatisering gehad.

Rekenaars het die vermoë om industriële prosesse te beheer en te outomatiseer, aansienlik verhoog deur die nodige rekenaarkrag en geheue te verskaf om ingewikkelde berekeninge uit te voer en groot hoeveelhede data te verwerk. Dit het ook die ontwikkeling van gevorderde beheerstelsels, soos toesighoudende beheer- en data-verkryging (SCADA) stelsels en rekenaar-geïntegreerde vervaardigingsstelsels (CIM) in staat gestel.

Robotika, wat die gebruik van masjiene is wat geprogrammeer kan word om take outonoom uit te voer, het die vermoë om herhalende en gevaarlike take te outomatiseer, aansienlik verhoog. Robotika -stelsels kan take verrig soos sweis, skilder en samestelling met 'n hoë presisie en doeltreffendheid. Robotika -stelsels is wyd gebruik in vervaardigings-, monteer- en ander industriële prosesse.

Gekombineer met die industriële beheerders, rekenaars en robotika het die ontwikkeling van slim fabrieke moontlik gemaak, wat baie outomaties en verbind is en kan aanpas by veranderende produksievereistes.

Daarbenewens het die integrasie van kunsmatige intelligensie (AI) en masjienleer (ML) -tegnologieë in robotika gelei tot die ontwikkeling van outonome robotte en masjiene wat kan waarneem, redeneer en aanpas by veranderende omgewings, besluite neem en leer uit ervaring.

In die algemeen het rekenaars en robotika 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van outomatisering deur die nodige rekenaarkrag- en beheervermoëns te verskaf om ingewikkelde en gevaarlike take te outomatiseer, om doeltreffendheid, produktiwiteit en veiligheid in industriële prosesse te verhoog.

WAT IS DIEEvolusie van tuis -outomatisering

Die evolusie van tuis -outomatisering kan teruggevoer word na die vroeë 20ste eeu, met die ontwikkeling van eenvoudige outomatiseringstelsels soos termostate en sekuriteitstelsels. Soos ons dit vandag ken, het tuis outomatisering egter in die laat 20ste eeu begin vorm aanneem met die koms van nuwe tegnologieë soos die internet, draadlose kommunikasie en mikroverwerkers. Hier is 'n paar belangrike mylpale in die evolusie van tuis -outomatisering:

 • 1960's-70's: Eenvoudige tuis-outomatiseringstelsels soos termostate, sekuriteitstelsels en beligtingstelsels het begin verskyn.
 • 1980's-90's: Die ontwikkeling van persoonlike rekenaars en die internet het die skepping van meer gevorderde tuis-outomatiseringstelsels, soos tuis-outomatiseringsagteware en tuis-outomatiseringsbeheerders, moontlik gemaak.
 • 2000's: Die wydverspreide aanvaarding van draadlose kommunikasietegnologieë soos Bluetooth en Zigbee het die skepping van meer bekostigbare en maklik-om-te-gebruik tuis-outomatiseringstelsels moontlik gemaak.
 • 2010's: The Rise of the Internet of Things (IoT) en die toenemende beskikbaarheid van slimhuistoestelle soos slim termostate, slim beligting en slim sekuriteitstelsels het die skepping van meer gekoppelde en gesofistikeerde tuis -outomatiseringstelsels moontlik gemaak.
 • 2020's: Die evolusie van tuis -outomatisering gaan voort met die integrasie van kunsmatige intelligensie (AI) en masjienleer (ML), wat meer gevorderde outomatiseringstelsels moontlik maak wat kan leer en aanpas by die behoeftes van die huiseienaars, en die integrasie van stemassistente soos Alexa en Google Home.

Die evolusie van tuisautomatisering het groter beheer en gemak moontlik gemaak

Samevattend

Die evolusie van tuis -outomatisering kan teruggevoer word na die vroeë 20ste eeu, met die ontwikkeling van eenvoudige outomatiseringstelsels soos termostate en sekuriteitstelsels. Soos ons dit vandag ken, het tuis outomatisering egter in die laat 20ste eeu begin vorm aanneem met die koms van nuwe tegnologieë soos die internet, draadlose kommunikasie en mikroverwerkers.

In die 1960's en 1970's het eenvoudige tuis -outomatiseringstelsels soos termostate, sekuriteitstelsels en beligtingstelsels begin verskyn. Hierdie stelsels was relatief basies en is deur meganiese of elektriese skakelaars beheer. Hulle is ontwerp om 'n mate van gemak en gemak in die huis te bied, maar was nie aan enige ander stelsels gekoppel nie en was nie programmeerbaar nie.

In die 1980's en 1990's het die ontwikkeling van persoonlike rekenaars en die internet die skepping van meer gevorderde tuis -outomatiseringstelsels moontlik gemaak. Tuis -outomatiseringsagteware en beheerders van tuis -outomatisering het beskikbaar geword, wat die beheer van verskeie stelsels en toestelle in die huis vanaf 'n enkele punt van beheer moontlik gemaak het. Hierdie stelsels is aan die elektriese bedrading van die huis gekoppel en kon met behulp van 'n rekenaar of 'n mobiele toestel beheer word.

Die wydverspreide aanvaarding van draadlose kommunikasietegnologieë soos Bluetooth en Zigbee in die 2000's het die skepping van meer bekostigbare en maklik-om-te-gebruik-outomatiseringstelsels moontlik gemaak. Hierdie stelsels het die behoefte aan ingewikkelde bedrading uitgeskakel en dit het groter buigsaamheid ten opsigte van die plasing van die toestel moontlik gemaak. Smart Home -toestelle soos slim termostate, slim beligting en slim sekuriteitstelsels het wyd beskikbaar geword, en hierdie toestelle kan op afstand beheer word met behulp van 'n slimfoon of tablet.

Die 2010's het die opkoms van die Internet of Things (IoT) gesien, wat die vermoëns van tuis -outomatiseringstelsels baie uitgebrei het. IoT -tegnologie het die skepping van meer verbonde en gesofistikeerde tuis -outomatiseringstelsels moontlik gemaak. Smart Home -toestelle het meer gevorderd geraak, met die vermoë om met mekaar en met die internet te kommunikeer.

Die toekoms van outomatisering

Die toekoms van outomatisering sal waarskynlik gevorm word deur voortgesette vooruitgang in tegnologie, soos kunsmatige intelligensie (AI), masjienleer (ML) en die Internet of Things (IoT). Hier is 'n paar potensiële ontwikkelings in die toekoms van outomatisering:

 • Outonome stelsels: Die integrasie van AI en ML in outomatiseringstelsels stel masjiene in staat om meer ingewikkelde take uit te voer en outonome besluite te neem. Dit sal lei tot die ontwikkeling van meer gevorderde robotte en outonome voertuie, wat in dinamiese en onvoorspelbare omgewings kan werk.
 • Slim fabrieke: die integrasie van IoT en ander tegnologieë sal die ontwikkeling van slim fabrieke moontlik maak, wat baie outomaties, gekoppel en in staat sal wees om aan te pas by veranderende produksievereistes. Hierdie fabrieke sal in staat wees om die veranderinge in hul omgewing te ervaar, te leer en te reageer, en sal intyds die produksieprosesse kan optimaliseer.
 • Voorspellende instandhouding: Die integrasie van sensors en ander tegnologieë sal die ontwikkeling van voorspellende instandhoudingstelsels moontlik maak, wat sal kan voorspel wanneer 'n masjien of toerusting waarskynlik sal misluk, en die instandhouding dienooreenkomstig kan skeduleer. Dit sal help om stilstand te verminder en doeltreffendheid te verhoog.
 • Slim stede: die integrasie van outomatiseringstelsels in stedelike infrastruktuur sal die ontwikkeling van slim stede moontlik maak, wat in staat sal wees om te voel, te leer en te reageer op veranderinge in hul omgewing. Dit sal stelsels vir vervoer, energiebestuur en openbare dienste insluit.
 • Persoonlike outomatisering: Die integrasie van AI en ML in outomatiseringstelsels sal die ontwikkeling van gepersonaliseerde outomatiseringstelsels moontlik maak, wat in staat sal wees om aan te pas by die behoeftes en voorkeure van individuele gebruikers. Dit sal gepersonaliseerde tuis -outomatiseringstelsels insluit, wat die gebruikers van die gewoontes en roetines kan leer en aanpas.

Sal AI eendag in robotte geïntegreer word

Ja, AI sal waarskynlik in die toekoms in robotte geïntegreer word. Die integrasie van AI en robotika het die potensiaal om die vermoëns en funksionaliteit van robotte aansienlik te verbeter, waardeur hulle 'n groter verskeidenheid take met meer akkuraatheid en outonomie kan verrig.

As alle robotte in die toekoms AI in Hem ingebou het, kan hulle alle mense vernietig om hulself te beskerm

Nee, dit is onwaarskynlik dat robotte met AI alle mense sal vernietig. AI -stelsels, insluitend dié wat in robotte geïntegreer is, word deur mense ontwerp en geprogrammeer om spesifieke take uit te voer en sekere etiese en morele riglyne te volg. Alhoewel AI -stelsels onverwagte of ongewenste gedrag kan toon, is dit die ontwerpers en ontwikkelaars die verantwoordelikheid om te verseker dat die stelsels wat hulle skep veilig is en in lyn is met menslike waardes en belangstellings. Die moontlike gevare van AI kan versag word deur robuuste veiligheidsmaatreëls, deursigtigheid en aanspreeklikheid in die ontwikkeling en ontplooiing van AI -stelsels te implementeer.

  

Opsomming

In die algemeen sal die toekoms van outomatisering waarskynlik gekenmerk word deur verhoogde konnektiwiteit, verhoogde outonomie en verhoogde intelligensie, wat sal lei tot groter doeltreffendheid, produktiwiteit en gemak in 'n wye verskeidenheid nywerhede en toepassings.

 

Kyk na al ons elektriese lineêre aktuators, wat wissel van mikro tot industriële!

Share This Article
Tags:

Het u hulp nodig om die regte aktuator te vind?

Ons presisie -ingenieur en vervaardig ons produkte, sodat u direkte vervaardigers pry. Ons bied dieselfde dag gestuur en kundige kliëntediens. Probeer ons aktuatorrekenaar gebruik om hulp te kry om die regte aktuator vir u aansoek te kies.