360 grade PWM Rotary Encoder Breakout

   360 grade PWM Rotary Encoder Breakout

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit
   In Stock

   Add 

   Warranty Plus

   Warranty Plus:
   Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Standard Warranty:
   12 month warranty comes with every purchase. Covers malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

    +8% 

   Versendingskosteberaming

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Beskrywing

   Hierdie tipe skakelaar is 'n inkrementele draai -enkodeerder. In werklikheid is dit die mees gebruikte van alle roterende enkodeerders vanweë die lae koste en die vermoë om seine te verskaf wat maklik geïnterpreteer kan word om bewegingsverwante inligting soos snelheid te verskaf.

   Deur te draai, kan die draai -enkodeerder die uitsetpulsfrekwensie in positiewe en omgekeerde rigting tel tydens rotasie, in teenstelling met 'n draaipotentiometer -toonbank sonder om beperking te tel. Met die knoppie op die Rotary Encoder, kan dit teruggestel word na die aanvanklike toestand vanaf nul.

   Toetskode

   int redpin = 2;
   int geelpin = 3;
   int greenpin = 4;
   int apin = 6;
   int bpin = 7;
   int buttonpin = 5;
   int staat = 0;
   int longperiod = 5000; // tyd by groen of rooi
   int kortperiod = 700; // tydperk wanneer dit verander
   int targetCount = kortperiode;
   int tel = 0;
   nietig opstelling ()
   {
     PinMode (apin, invoer);
     PinMode (BPIN, inset);
     PinMode (ButtonPin, invoer);
     PinMode (RedPin, uitset);
     PinMode (YellowPin, uitset);
     PinMode (GreenPin, uitset);
   }
   nietig lus ()
   {
     tel ++;
     if (digitalRead (ButtonPin))
     {
     stelligte (hoog, hoog, hoog);
     }
     anders
     {
     int verandering = getEncoDerturn ();
     int newperiod = longperiod + (verandering * 1000);  
     if (newperiod> = 1000 && newperiod <= 10000)
       {
     longperiod = newperiod;
       }
     if (tel> teikenCount)
       {
     setState ();
     tel = 0;
       }
     }
     vertraging (1);
   }
   int getEncoDerturn ()
   {

    // return -1, 0, of +1
     statiese int olda = laag;
     statiese int oldb = laag;
     int -resultaat = 0;
     int newa = digitalRead (apin);
     int newb = digitalRead (bpin);
     if (newa! = Olda || newb! = oldb)
     {
     // iets het verander
     if (olda == laag && newa == hoog)
       {
     resultaat = - (oldB * 2 - 1);
       }
     }
     Olda = newa;
     oldb = newb;
     terugkeer resultaat;
   }
   int setstate ()
     {
     if (staat == 0)
       {
     stelligte (hoog, laag, laag);
     TargetCount = Longperiod;
     staat = 1;
       }
     anders as (staat == 1)
       {
     stelligte (hoog, hoog, laag);
     TargetCount = kortperiode;
     staat = 2;
       }
     anders as (staat == 2)
       {
     setligte (laag, laag, hoog);
     TargetCount = Longperiod;
     staat = 3;
       }
     anders as (staat == 3)
       {
     setligte (laag, hoog, laag);
     TargetCount = kortperiode;
     staat = 0;
       }
     }
   nietig setligte (int rooi, int geel, int groen)
   {
     DigitalWrite (Redpin, rooi);
     DigitalWrite (YellowPin, geel);
     DigitalWrite (GreenPin, groen);

   Frequently Bought Together

   Total Price: