360 Graad PWM Roterende Enkodeerder

   360 Graad PWM Roterende Enkodeerder

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   Add Warranty Plus +8%

   Standard Warranty (included in purchase price): 12 month warranty due to device malfunctions when it is used within the described conditions/limits.

   Warranty Plus: Your product will be replaced (including free shipping) with a new one within 12 months of purchase, even if it is damaged due to improper wiring, incorrect usage, a problem in the electrical installation or any other circumstance.

   Versendingskosteberaming

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Beskrywing

   Hierdie tipe skakelaar is 'n inkrementele roterende enkodeerder.  In werklikheid is dit die mees gebruikte van alle roterende enkoders as gevolg van sy lae koste en vermoë om seine te verskaf wat maklik geïnterpreteer kan word om bewegingsverwante inligting soos snelheid te verskaf.

   Deur te draai, die roterende enkodeerder kan die uitset pols frekwensie tel in positiewe en omgekeerde rigting tydens rotasie, in teenstelling met 'n roterende potentiometer toonbank sonder om beperking te tel. Met die knoppie op die roterende enkodeerder kan dit teruggestel word na sy aanvanklike toestand vanaf nul.

   Toets kode

   int redPin = 2;
   int yellowPin = 3;
   int greenPin = 4;
   int aPin = 6;
   int bPin = 7;
   int buttonPin = 5;
   int staat = 0;
   int longPeriod = 5000; Tyd op groen of rooi
   int kortPeriod = 700; Tydperk wanneer dit verander
   int targetCount = shortPeriod;
   int telling = 0;
   leemte opstelling()
   {
   pinMode (aPin, INSETTE);
   pinMode (bPin, INSETTE);
   pinMode (knoppiePin, INSETTE);
   pinMode (redPin, UITSET);
   pinMode (geelPin, UITSET);
   pinMode (greenPin, UITSET);
   }
   leemte lus()
   {
   tel++;
   as (digitalRead (buttonPin))
     {
   setLights (HOOG, HOOG, HOOG);
     }
   Anders
     {
   int verandering = getEncoderTurn ();
   int newPeriod = longPeriod + (verander * 1000);
   as (newPeriod >= 1000 & newPeriod <= 10000)
       {
   longPeriod = newPeriod;
       }
   indien (tel > targetCount)
       {
   setState();
   tel = 0;
       }
     }
   vertraging(1);
   }
   int getEncoderTurn()
   {

   terugkeer -1, 0 of +1
   statiese int oldA = LAE;
   statiese int oldB = LAE;
   int resultaat = 0;
   int newA = digitaleLees (aPin);
   int newB = digitaleLees (bPin);
   as (newA != oldA || nuweB != oldB)
     {
   iets verander het
   as (oldA == LAE & newA == HOOG)
       {
   resultaat = -(oldB * 2 - 1);
       }
     }
   oldA = newA;
   oldB = newB;
   terugkeer resultaat;
   }
   int setState()
     {
   as (staat == 0)
       {
   setLights (HOOG, LAAG, LAAG);
   targetCount = longPeriod;
   staat = 1;
       }
   anders as (staat == 1)
       {
   setLights (HOOG, HOOG, LAAG);
   targetCount = shortPeriod;
   staat = 2;
       }
   anders as (staat == 2)
       {
   setLights (LAE, LAE, HOOG);
   targetCount = longPeriod;
   staat = 3;
       }
   anders as (staat == 3)
       {
   setLights (LAE, HOOG, LAAG);
   targetCount = shortPeriod;
   staat = 0;
       }
     }
   leemte setLights (int rooi, int geel, int groen)
   {
   digitaleSkryf (redPin, rooi);
   digitaleSkryf (geelPin, geel);
   digitaleSkryf (greenPin, groen);