Giá đỡ MB36SM

   Giá đỡ MB36SM

   USD
   Model #MB36SM-2

   Sorry, this product is temporarily out of stock.

   qty limit cart limit

   Công cụ ước tính chi phí vận chuyển

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   Giá đỡ MB36SM được thiết kế đặc biệt để hoạt động với Bullet 36 Cal của chúng tôi. cơ cấu chấp hành tuyến tính. Được làm từ Sắt để giữ chắc chắn. Chúng phù hợp với đầu trục của bộ truyền động bằng một chốt để lắp chắc chắn.

   Bao gồm 2 giá đỡ với 2 bu lông

   Bản vẽ kỹ thuật