Home / Robot Electronics Hardware

Phần cứng Điện tử

Micro Gear Motor
Động cơ bánh răng siêu nhỏ In Stock
On Sale $14.99USD
Firgelli Robots Mini Servo ESC Tester
Mini Servo ESC Tester In Stock
$12.45USD
Universal Remote Control
Điều khiển từ xa đa năng In Stock
On Sale $4.00USD

Chúng tôi thực hiện nhiều lựa chọn các bộ phận Phần cứng Điện tử cho bất kỳ Ứng dụng điều khiển chuyển động nào không chỉ các ứng dụng Bộ truyền động tuyến tính hoặc Bộ truyền động quay. Để có danh sách đầy đủ, bạn cũng có thể xem trang web Robotics của chúng tôi Robot Firgelli