اتصال مینی تمیا - مسکن مرد / زن با پایانه ها

   اتصال مینی تمیا - مسکن مرد / زن با پایانه ها

   USD
   Model #
   گزینه
   Quantity
   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این نسخه های کوچکتر از کانکتورهای تامیا معمولاً با بسته های باتری برای برنامه های کاربردی منبع تغذیه RC استفاده می شوند. کانکتور کلید دار است به طوری که توان نمی تواند معکوس شود، و یک قفل اتصال را امن می کند تا قطع نشده باشد.

   ویژگی

   • اندازه سیم: AWG 20 ~ 16
   • لهستانی ها: 2