گره کنترل دوار آلومینیوم با فلنگ - OD: 30mm / H: 25mm

   گره کنترل دوار آلومینیوم با فلنگ - OD: 30mm / H: 25mm

   USD
   Model #SBK-AL237

   Sorry, this product is temporarily out of stock.

   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   این دستگیره آلومینیومی آنودیزه شده با اشاره گر بسیار محبوب در سیستم های کنترل حجم استفاده می شود. دیوار گره دار چرخش را آسان می کند. هر کدام از آنها با یک پیچ امن و آچار تطبیق می آید.

   ویژگی

   • مواد: آلومینیوم
   • قطر پایین: 30mm
   • ارتفاع: 25mm
   • قطر سوراخ شفت پونتینتیومتر: ۶ میلی متر
   • پیچ امن: M4