گره کنترل دوار آلومینیوم با فلنگ - OD: 30mm / H: 25mm

   گره کنترل دوار آلومینیوم با فلنگ - OD: 30mm / H: 25mm

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   این دستگیره آلومینیومی آنودیزه شده با اشاره گر بسیار محبوب در سیستم های کنترل حجم استفاده می شود. دیوار گره دار چرخش را آسان می کند. هر کدام از آنها با یک پیچ امن و آچار تطبیق می آید.

   ویژگی

   • مواد: آلومینیوم
   • قطر پایین: 30mm
   • ارتفاع: 25mm
   • قطر سوراخ شفت پونتینتیومتر: ۶ میلی متر
   • پیچ امن: M4

   برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

   ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.