آلودگی های هوا شناسایی سنسور -TGS 2600 سازگار

   آلودگی های هوا شناسایی سنسور -TGS 2600 سازگار

   USD
   Model #
   Quantity
   qty limit cart limit

   TGS 2600 حساسیت بالایی به غلظت پایین آلودگی های هوای گازی مانند هیدروژن و مونوکسید کربن دارد که در دود سیگار وجود دارد. این است که به طور گسترده ای برای تشخیص کیفیت هوا و کنترل استفاده می شود.

   واحد های حسگری که ما در اینجا عرضه می کنیم در چین ساخته شده اند. آنها TGS 2600 سازگار هستند. مقرون به صرفه برای نمونه برداری پروژه ها.

   برای یافتن محرک مناسب به کمک نیاز دارید؟

   ما محصولات خود را مهندس دقیق و تولید می کنیم تا قیمت مستقیم تولیدکنندگان را دریافت کنید. ما حمل و نقل همان روز و پشتیبانی مشتری آگاه را ارائه می دهیم. با استفاده از محاسبه گر محرک ما می توانید در انتخاب محرک مناسب برنامه خود کمک بگیرید.