آلودگی های هوا شناسایی سنسور -TGS 2600 سازگار

   آلودگی های هوا شناسایی سنسور -TGS 2600 سازگار

   USD
   Model #AD-DS97189

   Sorry, this product is temporarily out of stock.

   qty limit cart limit

   برآورد هزینه حمل و نقل

   Note: You must have items in your cart already before you can see the estimated costs to ship your cart. This shipping tool will estimate the total shipping cost for your entire basket.

   TGS 2600 حساسیت بالایی به غلظت پایین آلودگی های هوای گازی مانند هیدروژن و مونوکسید کربن دارد که در دود سیگار وجود دارد. این است که به طور گسترده ای برای تشخیص کیفیت هوا و کنترل استفاده می شود.

   واحد های حسگری که ما در اینجا عرضه می کنیم در چین ساخته شده اند. آنها TGS 2600 سازگار هستند. مقرون به صرفه برای نمونه برداری پروژه ها.